Dyrekcja

Dyrektor
Wicedyrektor
Wicedyrektor

Koordynatorzy projektów

Pion wsparcia

Pion wsparcia

ZESPÓŁ EDYCJI
Kierownik: Anna Łabuszewska
Urszula Gumińska-Kurek

Katarzyna Kazimierska
Wojciech Mańkowski
 

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI
I PROMOCJI
Aleksandra Głodek

Patrycja Podraza
Hubert Różyk

 

SEKRETARIAT
Anna Doroba
Agnieszka Ostrowska

 

BIBLIOTEKA
Aleksandra Głodek
 

KADRY
Małgorzata Matusiak
 

KSIĘGOWOŚĆ
I ADMINISTRACJA

Główna księgowa: Elżbieta Zaleska
Katarzyna Byczyk
Adam Kuśmider
Karolina Nykiel
Małgorzata Trętowska
Bohdan Wędrychowski
Monika Wysoczyńska