Dyrekcja

dyrektor
wicedyrektor
wicedyrektor
wicedyrektor

Koordynatorzy programów

Pion wsparcia

Pion wsparcia

REDAKCJA
Urszula Gumińska-Kurek
Katarzyna Kazimierska
Wojciech Mańkowski
Tomasz Strzelczyk
Szymon Sztyk
Małgorzata Zarębska

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI I
MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Tomasz Leś
Klaudia Trochonowicz

SEKRETARIAT
Anna Doroba
Agnieszka Ostrowska

BIBLIOTEKA
Emilia Grącka

 

KADRY
Iwona Krajewska

KSIĘGOWOŚĆ
I ADMINISTRACJA

Główna księgowa:
Elżbieta Zaleska

Katarzyna Byczyk
Paulina Jaworska-Kot
Adam Kuśmider
Karolina Nykiel
Małgorzata Trętowska
Monika Wysoczyńska

RADCA PRAWNY
Arkadiusz Talik