Dyrekcja

Dyrektor
Wicedyrektor
Wicedyrektor

Koordynatorzy projektów

Pion wsparcia

Pion wsparcia

ZESPÓŁ EDYCJI
Kierownik: Anna Łabuszewska
Katarzyna Kazimierska
Wojciech Mańkowski
Urszula Gumińska-Kurek

 

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI
I PROMOCJI

Patrycja Podraza
Aleksandra Głodek
Hubert Różyk

 

ADMINISTRACJA
Katarzyna Byczyk
Adam Kuśmider
Bohdan Wędrychowski
 

 

BIBLIOTEKA
Aleksandra Głodek
 

KADRY
Małgorzata Matusiak
 

KSIĘGOWOŚĆ
Główna księgowa: Elżbieta Zaleska
Małgorzata Trętowska
Monika Wysoczyńska
 

SEKRETARIAT
Bożena Siekierska
Agnieszka Ostrowska