Marek Menkiszak
Marek Menkiszak
kierownik
Zespół Rosyjski

2006 – obecnie – Kierownik Zespołu Rosyjskiego OSW
2003 – obecnie – wykładowca w Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
2013 – 2018 – wykładowca w Polskim Instytucie Dyplomacji im.
Ignacego Jana Paderewskiego / Akademii Dyplomatycznej MSZ
2015 – OSW Visiting Fellow w Transatlantic Academy, German Marshal Fund of the United States (GMF), Waszyngton
2013 – visiting researcher w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (FIIA), Helsinki
2007 – 2011 – koordynator projektu OSW “Rosyjska ekspansja gospodarcza za granicą”
2008 – 2009 – uczestnik zespołu UE-Rosja w Instytucie Studiów nad Bezpieczeństwem UE, Paryż
2006 – 2008 – uczestnik “Projektu Tureckiego” OSW
2005 – 2006 – koordynator zespołu OSW w projekcie OSW i CSM “Stosunki rosyjsko – niemieckie” w latach 1998-2005
2003 – 2005 - koordynator projektu OSW “Nowa rola NATO na obszarze WNP”
2000 - 2006 - analityk w Zespole Rosyjskim OSW
1995 - 2003 – asystent, wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (ISM UW)
1994 - obecnie – uczestnik zespołu autorskiego “Rocznika Strategicznego”

Tematy badawcze
  • polityka wewnętrzna, zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji
  • sytuacja na obszarze WNP
  • bezpieczeństwo europejskie i studia strategiczne
Ważniejsze publikacje