Marek Menkiszak
Marek Menkiszak
kierownik
Zespół Rosyjski

2006 – obecnie – Kierownik Zespołu Rosyjskiego OSW
2013 – visiting researcher w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (FIIA), Helsinki
2007 – 2011 – koordynator projektu OSW “Rosyjska ekspansja gospodarcza za granicą”
2008 – 2009 – uczestnik zespołu UE-Rosja w Instytucie Studiów nad Bezpieczeństwem UE, Paryż
2006 – 2008 – uczestnik “Projektu Tureckiego” OSW
2005 – 2006 – koordynator zespołu OSW w projekcie OSW i CSM “Stosunki rosyjsko – niemieckie” w latach 1998-2005
2003 – 2005 - koordynator projektu OSW “Nowa rola NATO na obszarze WNP”
2000 - 2006 - analityk w Zespole Rosyjskim OSW
1995 - 2003 – asystent, wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (ISM UW)
1994- obecnie – uczestnik zespołu autorskiego “Rocznika Strategicznego”

Tematy badawcze
 • polityka wewnętrzna, zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji
 • sytuacja na obszarze WNP
 • bezpieczeństwo europejskie i studia strategiczne
Ważniejsze publikacje
 • Artykuły w „Roczniku Strategicznym” dotyczące Rosji – 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
 • Wielka Europa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej,"Prace OSW" Nr 46, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, Październik 2013
 • Responsibility to Protect…Itself? Russia’s Strategy Towards the Crisis in Syria, “Briefing Paper” No. 131, The Finish Institute of International Affairs, Helsinki, Maj 2013
 • Budowa elektrowni atomowej na Białorusi – wzrost zależności energetycznej od Rosji? [z Kamilem Kłysińskim], „Komentarz OSW” No.87, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 23 lipiec 2012
 • Russian Policy Towards NATO in a Broader European Security Context, w:  Roger N. McDermott, Bertil Nygren, Carolina Vendil Pallin (red.), The Russian Armed Forces in Transition: Economic, geopolitical and institutional uncertainties, Routledge, Grudzień 2011
 • Aktywność zagraniczna Rosji w sferze nuklearnej, "Raport OSW", Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa,  wrzesień 2011
 •  „Stosunki turecko – rosyjskie: w stronę strategicznego sojuszu ?”, w: Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna Część II, Raport OSW, marzec 2008
 •  „Stosunki Rosja – Niemcy w latach 1998 – 2005”, w: Raport Projektu OSW i CSM (praca zbiorowa), Warszawa, luty 2006
 • Rosja wobec Unii Europejskiej: kryzys ‘strategicznego partnerstwa’, "Prace OSW Nr 22", Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, Styczeń 2006
 •  Nowa rola NATO na obszarze WNP, Raport Projektu OSW, (praca zbiorowa), Ośrodek Studiów Wschodnich ,Warszawa, Maj 2005
 •  “NATO – EU Partnership in Transforming the Eastern Neighborhood ?”, in: New Stimulus or Regional Backlash ? EU Enlargement and Transatlantic Relations, SWP, Berlin, July 2004
 •  ’Prozachodni zwrot’ w polityce zagranicznej Rosji: przyczyny, konsekwencje, perspektywy, Punkt Widzenia, OSW, Październik 2002
 •  „Stosunki Rosja – NATO przed i po 11 września”, w: "Prace OSW" No 4, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, Maj 2002
 • „Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Azji po 11 września” w: “Sprawy Międzynarodowe”, vol. 11, No. 1, Zima 2002
 • „Polska polityka wschodnia” [z M. Piotrowskim], w: R. Kuźniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002
 • “Trudne sąsiedztwo: Problematyka bezpieczeństwa w stosunkach Polski z ZSRR i Rosją w latach 1989-2000”, w: R. Kuźniar (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989 - 2000, Warszawa 2001
 • Rok Putina”, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2001
 • „Stosunki Rosja - NATO po podpisaniu Aktu Stanowiącego i szczycie Sojuszu w Madrycie”, Departament Studiów i Planowania MSZ, Warszawa 1999
 • „Postrzeganie roli Niemiec w Rosji”, w: S. Bieleń, W.S. Góralski (red.), Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1999
 • „Wybrane zagadnienia problematyki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”, w: A. Magdziak-Miszewska (red.), Polska i Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu , Warszawa 1998
 • „Finlandyzacja - przeszłość czy przyszłość ?”, w: A. Magdziak-Miszewska (red.), Polska i Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu, Warszawa 1998
 •  „Rosyjska broń jądrowa: doktryna, struktury, uzbrojenie” [z Leszkiem Szerepką i Witoldem Paskiem], Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 1997
 •  „Rozszerzenie NATO na wschód a interesy Rosji na obszarze byłego Związku Radzieckiego”, Ośrodek Studiów Wschodnich , Warszawa 1996
 •  „Wpływ ‘czynnika rosyjskiego’ na przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego” [z Marcinem Kaźmierskim, w: Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie. Rozszerzenie NATO, Warszawa 1995
 • „Polska w strategii międzynarodowej Federacji Rosyjskiej”, w: E. Haliżak (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski: geopolityczne i geoekonomiczne uwarunkowania, Toruń 1995