Raport OSW

Stosunki Rosja - Niemcy w latach 1998-2005

Wprowadzenie

Spektakularne zacieśnienie stosunków i współpracy pomiędzy Niemcami i Rosją w ostatnich kilku latach wywołuje w Polsce - historycznie uzasadnione - obawy. Doceniając wagę tej problematyki, Ośrodek Studiów Wschodnich podjął jesienią 2004 roku inicjatywę przygotowania, przy wsparciu pozarządowego Centrum Stosunków Międzynarodowych, pogłębionej analizy stosunków rosyjsko-niemieckich w latach 1998-2005. Zasadniczym celem projektu OSW i CSM była odpowiedź na pytanie: Jaki jest obecny kształt stosunków rosyjsko-niemieckich (w sferze politycznej, gospodarczej, bezpieczeństwa i obronnej)?

Realizacja projektu trwała od stycznia do grudnia 2005 roku. W tym czasie pracownicy i współpracownicy OSW i CSM dokonali kwerendy publicznie dostępnych w Rosji, Niemczech i Polsce materiałów oraz odbyli trzy wyjazdy studyjne, podczas których spotykali się z analitykami, politykami i urzędnikami z Niemiec i Rosji.

Owocem pracy jest niniejszy Raport prezentujący charakterystykę stosunków rosyjsko-niemieckich w latach 1998-2005. Cezurą początkową było przejęcie władzy w Niemczech przez lewicowy rząd kanclerza Gerharda Schrödera oraz kryzys ekonomiczny w Rosji w 1998 roku, cezurą końcową - powołanie nowego niemieckiego koalicyjnego rządu kanclerz Angeli Merkel jesienią 2005 roku. Teksty - tam, gdzie jest to uzasadnione - zawierają odniesienia do wcześniejszych wydarzeń, a także elementy prognozy rozwoju stosunków rosyjsko-niemieckich.

Raport zawiera teksty na temat: polityki Niemiec wobec Rosji; stosunków rosyjsko-niemieckich z punktu widzenia Moskwy; rosyjsko-niemieckiej współpracy gospodarczej; współpracy w sferze wojskowej oraz współpracy obydwu państw w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z uwzględnieniem współpracy wywiadowczej.
Niniejszy Raport nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska rządu RP wobec omawianych zagadnień, jest natomiast wyrazem osobistych poglądów jego autorów, którzy dołożyli wszelkich starań, by był on rzetelny.