Raport OSW

Stosunki Rosja - Niemcy w latach 1998-2005

Wprowadzenie

Spektakularne zacieśnienie stosunków i współpracy pomiędzy Niemcami i Rosją w ostatnich kilku latach wywołuje w Polsce - historycznie uzasadnione - obawy. Doceniając wagę tej problematyki, Ośrodek Studiów Wschodnich podjął jesienią 2004 roku inicjatywę przygotowania, przy wsparciu pozarządowego Centrum Stosunków Międzynarodowych, pogłębionej analizy stosunków rosyjsko-niemieckich w latach 1998-2005. Zasadniczym celem projektu OSW i CSM była odpowiedź na pytanie: Jaki jest obecny kształt stosunków rosyjsko-niemieckich (w sferze politycznej, gospodarczej, bezpieczeństwa i obronnej)?

Realizacja projektu trwała od stycznia do grudnia 2005 roku. W tym czasie pracownicy i współpracownicy OSW i CSM dokonali kwerendy publicznie dostępnych w Rosji, Niemczech i Polsce materiałów oraz odbyli trzy wyjazdy studyjne, podczas których spotykali się z analitykami, politykami i urzędnikami z Niemiec i Rosji.

Owocem pracy jest niniejszy Raport prezentujący charakterystykę stosunków rosyjsko-niemieckich w latach 1998-2005. Cezurą początkową było przejęcie władzy w Niemczech przez lewicowy rząd kanclerza Gerharda Schrödera oraz kryzys ekonomiczny w Rosji w 1998 roku, cezurą końcową - powołanie nowego niemieckiego koalicyjnego rządu kanclerz Angeli Merkel jesienią 2005 roku. Teksty - tam, gdzie jest to uzasadnione - zawierają odniesienia do wcześniejszych wydarzeń, a także elementy prognozy rozwoju stosunków rosyjsko-niemieckich.

Raport zawiera teksty na temat: polityki Niemiec wobec Rosji; stosunków rosyjsko-niemieckich z punktu widzenia Moskwy; rosyjsko-niemieckiej współpracy gospodarczej; współpracy w sferze wojskowej oraz współpracy obydwu państw w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z uwzględnieniem współpracy wywiadowczej.
Niniejszy Raport nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska rządu RP wobec omawianych zagadnień, jest natomiast wyrazem osobistych poglądów jego autorów, którzy dołożyli wszelkich starań, by był on rzetelny.

 

 

Całość raportu dostępna jest w formacie PDF  397 KB