Polityka prywatności realizowana przez Ośrodek Studiów Wschodnich w serwisie: www.osw.waw.pl

OSW przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie osw.waw.pl. Gromadzone w dziennikach zdarzeń dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem.

W celu zapewnienia niezawodnej globalnej dostępności nasz serwis w domenie osw.waw.pl wykorzystuje usługę Google Project Shield. Firma Google przetwarza dane gromadzone przez usługę Project Shield zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://policies.google.com/privacy.

 

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką bezpieczeństwa przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. 
W plikach logów serwera WWW zapisujemy następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony serwisu OSW nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane lub czy struktura strony nie zawiera błędów.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez  maksymalnie 50 miesięcy jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią OSW. Na podstawie plików logów są generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych OSW

Mechanizm Cookies (niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia internauty) jest stosowany w serwisie OSW:

- aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb:
cookie-agreed - zapamiętuje wyrażoną zgodę użytkownika na temat Polityki dotyczącej plików Cookie,
has_js - informuje czy JavaScript jest włączony, dzięki temu możemy efektywnej przeprowadzać operacje na stronie, co zwiększa jakość użytkowania strony dla odwiedzającego,
respimg – przechowuje liczbę reprezentującą szerokość w pikselach, urządzenie z parametrem poniżej tej liczby jest uważane za urządzenie mobilne,
respimg_ratio – informuje czy zachować proporcje, czy nie podczas zmiany rozmiaru obrazu,

- aby tworzyć anonimowe statystyki serwisu - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics do analizy korzystania z naszego  serwisu www. Polityka prywatności naszego dostawcy usług analitycznych znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy. Analityczne cookies używane na naszej stronie mają nazwy: _ga, _gat, _gid.

- aby osadzać na naszych stronach nagrania audio oraz wideo przechowywane w serwisach dostawców zewnętrznych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Spotify AB (https://www.spotify.com/pl/legal/cookies-policy oraz https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy) oraz pliki cookies firmy Google LLC  dotyczące usługi YouTube (https://policies.google.com/technologies/cookies oraz https://policies.google.com/privacy).

 

Newsletter OSW

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail. Do tego celu przeznaczony jest moduł „Newsletter” dostępny na stronie głównej: www.osw.waw.pl.  

Dane (adres e-mail, imię i nazwisko, o ile są one częścią Państwa adresu e-mail, identyfikator internetowy) przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę, na podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.

Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi newslettera.

OSW zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie, wyłącznie w postaci cotygodniowego newslettera z najnowszymi publikacjami OSW oraz okazjonalnych informacji o innych publikacjach i działaniach OSW.

OSW korzysta z własnego systemu wysyłkowego. Żadne dane odbiorców nie są przekazywane stronom trzecim. Dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wysyłania newslettera. Z chwilą zaprzestania wysyłki przez OSW, Państwa dane zostaną usunięte przez administratora.

Wypisanie się z newslettera następuje poprzez kliknięcie linku z rezygnacją, dołączanego do każdego newslettera wysyłanego przez OSW. Wypisanie się z listy mailingowej przez odbiorcę równa się z usunięciem jego danych przez administratora z bazy OSW.

 

Administrator danych

Administratorem danych jest Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a w Warszawie (kod pocztowy: 00-564), tel.: (+48 22) 525 80 00, adres e-mail: info[at]osw.waw.pl

Inspektorem Danych Osobowych jest Joanna Koć-Rudnicka, dane kontaktowe: adres: ul. Koszykowa 6a w Warszawie (kod pocztowy: 00-564), adres e-mail: iod[at]osw.waw.pl .

 

Uprawnienia użytkowników strony OSW i odbiorców newslettera

Każdy użytkownik strony internetowej www.osw.waw.pl oraz odbiorca newslettera ma prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.