Dyrekcja

Pion wsparcia

Pion wsparcia

ZESPÓŁ REDAKCJI
Urszula Gumińska-Kurek
Katarzyna Kazimierska
Zofia Konarska
Wojciech Mańkowski
Matylda Skibińska
Tomasz Strzelczyk
Szymon Sztyk
Małgorzata Zarębska

ZESPÓŁ MEDIÓW
Andrzej Kohut
Tomasz Leś
Michalina Nowak
Herbert Mierzejewski
Łukasz Zieliński

SEKRETARIAT
Anna Doroba
Agnieszka Ostrowska

BIBLIOTEKA
Klaudia Wakułowska-Kapcia 

 

KADRY
Iwona Krajewska

KSIĘGOWOŚĆ
I ADMINISTRACJA

Główna księgowa:
Elżbieta Zaleska

Katarzyna Kantecka
Paulina Jaworska-Kot
Adam Kuśmider
Małgorzata Trętowska

RADCA PRAWNY
Arkadiusz Talik