Dyrekcja

dyrektor
wicedyrektor
wicedyrektor
wicedyrektor

Koordynatorzy programów

Pion wsparcia

Pion wsparcia

REDAKCJA
Urszula Gumińska-Kurek
Katarzyna Kazimierska
Zofia Konarska
Wojciech Mańkowski
Tomasz Strzelczyk
Szymon Sztyk
Małgorzata Zarębska

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI I
MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Andrzej Kohut
Tomasz Leś
Michalina Nowak
Łukasz Zieliński

SEKRETARIAT
Anna Doroba
Agnieszka Ostrowska

BIBLIOTEKA
Klaudia Wakułowska-Kapcia 

 

KADRY
Iwona Krajewska

KSIĘGOWOŚĆ
I ADMINISTRACJA

Główna księgowa:
Elżbieta Zaleska

Katarzyna Kantecka
Paulina Jaworska-Kot
Adam Kuśmider
Matylda Szwedzińska
Małgorzata Trętowska
Monika Wysoczyńska

RADCA PRAWNY
Arkadiusz Talik