Dyrekcja

Pion wsparcia

Pion wsparcia

ZESPÓŁ REDAKCJI
Urszula Gumińska-Kurek
Katarzyna Kazimierska
Wojciech Mańkowski
Matylda Skibińska
Tomasz Strzelczyk
Szymon Sztyk
Małgorzata Zarębska

ZESPÓŁ MEDIÓW
Nicholas Furnival
Andrzej Kohut
Tomasz Leś
Katarzyna Matej
Michalina Mazur
Herbert Mierzejewski
Łukasz Zieliński

SEKRETARIAT
Anna Doroba
Agnieszka Ostrowska

 

 

BIBLIOTEKA
Joanna Koć-Rudnicka
Krzysztof Rędzikowski

KADRY
Iwona Krajewska

KSIĘGOWOŚĆ
I ADMINISTRACJA

Główna księgowa:
Elżbieta Zaleska

Katarzyna Kantecka
Paulina Jaworska-Kot
Tomasz Krendzelak
Aneta Laskowska 
Małgorzata Trętowska

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Jolanta Kowalczyk-Wawrzkiewicz
Arkadiusz Talik