Agata Łoskot-Strachota
Agata Łoskot-Strachota
koordynator projektu
Projekt Energia w Europie

Koordynatorka projektu „Energia w Europie”. Przez ostatnie lata koordynowała w OSW prace badawcze dotyczące europejskiego rynku gazu, wcześniej była starszym analitykiem ds. polityki energetycznej Unii Europejskiej i zajmowała się kwestiami naftowo-gazowymi w regionie kaspijskim. Uczestniczka licznych unijnych i regionalnych projektów badawczych (w tym POLINARES, Strategic Foresight Conversation on the Future of the EU and Ukraine 2035, konsorcjum think tanków Grupy Wyszehradzkiej V4ETTP). Regularnie współpracuje z unijnymi i regionalnymi think tankami (m.in. z Bruegel czy w ramach platformy Think Visegrad). Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała też na Université de Paix w Namur. Członkini Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu, Rady Eksperckiej Indeksu Bezpieczeństwa Energetycznego (Jagielloński Research) oraz grupy roboczej ds. europejskiego bezpieczeństwa energetycznego (CEPA). Jest visiting fellow w think-tanku Bruegel (Bruksela).

Tematy badawcze
  • Polityka energetyczna UE
  • Bezpieczeństwo energetyczne, w tym bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w Europie
  • Europejski Zielony Ład
  • Rola gazu w transformacji energetycznej
  • Energetyczny wymiar relacji międzynarodowych, w tym relacji z unijnymi krajami sąsiedztwa 
  • Współpraca energetyczna UE–Ukraina, w tym w ramach procesów odbudowy i akcesji
Ważniejsze publikacje

Krótsze teksty: