Agata Łoskot-Strachota
Agata Łoskot-Strachota
koordynator projektu
Projekt Energia w Europie

Koordynatorka projektu Energia w Europie. Przez ostatnie lata koordynowała w OSW prace badawcze dotyczące europejskiego rynku gazu, wcześniej była starszym analitykiem ds. polityki energetycznej Unii Europejskiej, zajmowała się także kwestiami naftowo-gazowymi w regionie kaspijskim. Uczestniczka szeregu unijnych i regionalnych projektów badawczych (w tym POLINARES, Strategic Foresight Conversation on the Future of the EU and Ukraine 2035, konsorcjum think tanków Grupy Wyszehradzkiej V4ETTP). Regularnie współpracuje z unijnymi i regionalnymi think tankami (m.in. z Bruegel czy w ramach platformy Think Visegrad). Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała też na Universite de la Paix w Namur. Członkini Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu, Rady Eksperckiej Indeksu Bezpieczeństwa Energetycznego (Jagiellonski Research) oraz grupy roboczej ds. europejskiego bezpieczeństwa energetycznego (CEPA).

Tematy badawcze
 •  polityka energetyczna UE;
 • bezpieczeństwo energetyczne, w tym bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w Europie;
 • Europejski Zielony Ład. Rola gazu w transformacji energetycznej;
 • energetyczny wymiar relacji międzynarodowych, w tym relacji z unijnymi krajami sąsiedztwa 
 • współpraca energetyczna UE-Ukraina, w tym w ramach procesów odbudowy i akcesji. 
Ważniejsze publikacje
 • The European Union's external energy policy and its relations with its neighbours to the East, w: Baltic Rim Economies, December 2011
 • What does energy solidarity mean?, w: Green, safe, cheap: Where next for EU energy policy? Centre for European Reform, London 2011
 • The EU internal market – a stake or a tool in European-Russian gas relations. A case of new member states gas policy, we współpracy z W. Ramsay, Actuelles d’ifri, IFRI, Paryż 2011 & Komentarze OSW, Warszawa 2011
 • Between energy security and energy market integration, razem z: Z. Brunarska, A. Jarosiewicz and I. Wisniewska, ed. A. Loskot-Strachota, Raport OSW, Warszawa 2011
 • odpowiedź OSW na konsultacje publiczne Komisji Europejaksie (DG ENER) dot. zewnętrznego wymiaru Europejskiej Polityki Energetycznej, we współpracy z: Z. Brunarska, A. Jarosiewicz oraz I. Wiśniewska, Warszawa 2011
 • Zewnętrzny wymiar unijnej polityki energetycznej, Raport OSW, Warszawa 2011
 • An Azeri-Turkish deal on gas - a partnership renewed?, Edito Energie, IFRI, Paris 2010
 • Nord Stream na liberalizującym się rynku gazu UE, razem z: Łukasz Antas, Punkt Widzenia, Wraszawa 2010
 • Ekspansja Gazpromu w UE: kooperacja czy dominacja? (druga edycja), Raport OSW, Warszawa 2009
 • January gas crisis and the complexity of Russian-Ukrainian energy relations, ISS Opinion, EUISS, Paris 2009
 • The Baltic Sea as the most important corridor for Russia’s oil exports, The Baltic Rim Economies 6/2008, Pan-European Institute, Turku School of Economics, Turku 2008
 • Rozdział 5 i 6 (o znaczeniu WNP dla dostaw surowców energetycznych do UE, oraz o polityce energetycznej państw WNP, współałtorstwo z Emmanuelem Bergasse i Elena Rakova) w: The economic aspects of the energy sector in CIS countries - CASE, ECONOMIC PAPERS no. 327, European Commission, Brussels 2008
 • Bałkański kocioł gazociągowy: Nabucco contra South Stream, Komentarz OSW, Warszawa 2008
 • Ekspansja Gazpromu w UE: kooperacja czy dominacja? (współałtorstwo z Katarzyną Pelczynską-Nalecz), Raport OSW, Warszawa 2008
 • Ropa, Gaz I Wielka Gra w regionie kaspijskim, Okręt Koszykowa, OSW/PWN, Warszawa 2007
 • The NEGP: Strategic interests and number of unknowns, w: Philip Kazin (red), Baltic Mosaic 2006, Baltic Research Center, St Petersburg 2006
 • Rosyjski gaz dla Europy, Raport OSW, Warszawa 2006
 • Turcja – korytarz tranzytowy dla surowców energetycznych do UE? – Prace OSW, Warszawa 2005
 • Bezpieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do UE – kwestia połączeń infrastrukturalnych, Warszawa 2005
 • Potencjał eksportowy obszaru poradzieckiego, w: Kłopotliwe bogactwo – sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze byłego ZSRR (red. merytoryczna A. Łoskot), Warszawa 2003

Krótsze teksty: