Prace OSW

Turcja - korytarz tranzytowy dla surowców energetycznych do UE?

Tezy

Priorytetem polityki energetycznej Ankary jest uczynienie z terytorium Turcji ważnego korytarza tranzytu surowców energetycznych do UE. Turcja chce pełnić aktywna rolę w rozdzielaniu i sprzedawaniu transportowanych przez jej terytorium surowców.

Tranzyt i sprzedaż surowców przede wszystkim gazu ziemnego maja stanowić ważne źródło dochodu dla Turcji, ale także narzędzie budowania jej pozycji w regionie i w Europie.

Dla Brukseli przyjęcie takiej funkcji przez kandydująca do członkostwa w UE Turcję wydaje się być równie atrakcyjne jak dla samej Ankary.

Realizacja strategii energetycznej Ankary zależy od rozwoju sytuacji na wewnątrztureckim rynku energetycznym.

Możliwość realizacji strategii energetycznej Ankary związana jest też z uwarunkowaniami zewnętrznymi. Zależy od:
- polityki eksportowej oraz sytuacji wewnętrznej w krajach-producentach, w tym przedewszystkim od:
a. Rosji i priorytetów jej polityki energetycznej;
b. stabilności na Bliskim Wschodzie;
- polityki państw-konsumentów, przede wszystkim UE;
- oraz polityki mocarstw aktywnych w regionie (USA).