Rada OSW

Andrzej Brzeziecki - redaktor naczelny "Nowej Europy Wschodniej".

dr hab. Marek Cichocki - dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin, wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. dr hab. Edward Czapiewski - wykładowca Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw współpracy z uczelniami wyższymi.

Min. Adam Lipiński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

dr Olaf Osica - przewodniczący Rady OSW. Dyrektor projektu „Rynki zagraniczne” w Grupie Grupy PTWP SA (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości). 

Jan Pawelec - dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Zagranicznych.