Rada OSW

dr Olaf Osica - przewodniczący Rady OSW, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, dyrektor ds. oceny ryzyk w Polityka Insight.

dr Agnieszka Bryc – adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka wielu publikacji poświęconych rosyjskiej polityce zagranicznej.

Andrzej Brzeziecki - redaktor naczelny "Nowej Europy Wschodniej".

dr hab. Marek Cichocki - dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin, wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adam Lipiński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jakub Wiśniewski - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny – Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu, Członek Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.