Rada OSW

Andrzej Brzeziecki – redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”.

dr hab. Marek Cichocki – dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin, wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

prof. dr hab. Edward Czapiewski – wykładowca Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw współpracy z uczelniami wyższymi.

min. Adam Lipiński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

dr Olaf Osica – przewodniczący Rady OSW. 

Jan Pawelec – dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski – doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Zagranicznych.