Rada OSW

Andrzej Brzeziecki – redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”.

dr hab. Marek Cichocki – dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin, wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

prof. dr hab. Edward Czapiewski – wykładowca Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw współpracy z uczelniami wyższymi.

Jan Michał Dziedziczak – sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

dr Olaf Osica – p.o. Dyrektora Biura Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy, przewodniczący Rady.

Jan Pawelec – dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski – doradca Ministra Spraw Zagranicznych, członek Narodowej Rady Rozwoju, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.