Rada OSW

dr Agnieszka Bryc – adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka wielu publikacji poświęconych rosyjskiej polityce zagranicznej.

Andrzej Brzeziecki - redaktor naczelny "Nowej Europy Wschodniej".

Prof. dr hab. Edward Czapiewski - wykładowca Instytutu Bezpieczeństawa i Spraw Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu 

dr hab. Marek Cichocki - dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin, wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adam Lipiński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

dr Olaf Osica - przewodniczący Rady OSW. Dyrektor projektu „Rynki zagraniczne” w Grupie Grupy PTWP SA (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości). W latach 2011-2016 dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Menadżer i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy na styku instytucji publicznych i sektora think-tanków w zakresie wywiadu strategicznego. Doktor nauk politycznych i społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Stypendysta departamentu stanu USA, MSZ Francji oraz GFPS-Polska. Wykładowca Collegium Civitas i Akademii Leona Koźmińskiego.

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Zagranicznych.