1 - 10 z 3992
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Analizy | | Kamil Kłysiński
17 września na Białorusi po raz pierwszy obchodzono Dzień Jedności Narodowej – święto państwowe ustanowione dekretem prezydenckim 7 czerwca br. i nawiązujące do wkroczenia Armii Czerwonej do wschodnich województw II RP, czego efektem było…
Analizy | | Maria Domańska
W dniach 17–19 września odbyły się w Rosji wybory parlamentarne, a także regionalne i lokalne w części regionów. Wyłaniano 450 deputowanych do Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu) oraz m.in. 9 gubernatorów i skład 39 parlamentów…
Analizy | | Kacper Ochman, Piotr Żochowski
W dniach 15–17 września w Duszanbe miały miejsce szczyty Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) i Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW). Obrady obu organizacji poprzedzone zostały bilateralnymi spotkaniami rosyjsko-…
Analizy | | Michał Bogusz
15 września ogłoszono porozumienie w sprawie nowego formatu współpracy technologiczno-obronnej między Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonym (AUKUS Pact). Strony zobowiązały się do ścisłej współpracy i wymiany technologii…
Analizy | | Piotr Szymański
9 września fińskie Ministerstwo Obrony opublikowało nową rządową strategię obronną, której horyzontem czasowym jest rok 2030. Dokument zawiera analizę środowiska bezpieczeństwa kraju, plan rozwoju sił zbrojnych i wskazuje główne kierunki…
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska
W Unii Europejskiej trwają prace nad tzw. Kompasem strategicznym, czyli strategią bezpieczeństwa określającą wspólne cele państw członkowskich w obszarach reagowania kryzysowego, budowy zdolności wojskowych, współpracy z partnerami oraz…
Analizy | | Piotr Szymański
13 września w Norwegii odbyły się wybory parlamentarne, w których większość zdobyła centrolewica. Oznacza to koniec rządów centroprawicy pod przywództwem Konserwatystów (Høyre) premier Erny Solberg (2013–2021). Zwycięską…
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
W ostatnich miesiącach sytuacja makroekonomiczna Rosji polepszyła się i zgodnie z szacunkami w czerwcu 2021 r. jej PKB wrócił do poziomu sprzed pandemii. Według wstępnych szacunków Rosstatu w pierwszym półroczu 2021 r. wskaźnik ten…
Analizy | | Sławomir Matuszak
Stan na połowę września wskazuje, że przeciw COVID-19 zaszczepiło się w pełni tylko 12,6% populacji Ukrainy, co jest najniższym wynikiem w Europie. Spadające od połowy sierpnia tempo wakcynacji koresponduje z badaniamiopinii publicznej. 13…