1 - 10 z 4321
Analizy | | Łukasz Kobeszko, Agata Łoskot-Strachota
Już 27 kwietnia – pierwszego dnia po przerwaniu przez Rosję dostaw gazu – nastąpił rozdźwięk w reakcji bułgarskich elit politycznych na to wydarzenie. Koalicja rządząca próbowała zachować spójną postawę w krytycznej ocenie decyzji Gazpromu…
Analizy | | Kamil Frymark
W 2021 r. w Niemczech zarejestrowano 55 tys. przestępstw popełnionych z pobudek politycznych – najwięcej od momentu rozpoczęcia prowadzenia statystyk w 2001 r. Dane przedstawione 10 maja przez minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD…
Analizy | | Szymon Kardaś, Michał Kędzierski
11 maja rosyjski rząd objął sankcjami 31 unijnych spółek gazowych, w tym Gazprom Germanię GmbH (GG) i kontrolowane przez nią podmioty oraz polskie przedsiębiorstwo EuRoPol GAZ – właściciela polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał–…
Analizy | | Jadwiga Rogoża, Andrzej Wilk, Piotr Żochowski
Na całej linii styczności wojsk w Donbasie trwają walki. Podejmowane przez stronę rosyjską próby przełamania pozycji ukraińskich nie przyniosły jednak znaczących sukcesów, atakujący ponieśli też duże straty (według różnych źródeł podczas…
Analizy | | Andrzej Sadecki
Budapeszt w ostatnich tygodniach stał się jednym z głównych hamulcowych wprowadzenia szóstego pakietu sankcji UE na Rosję, którego kluczowym elementem są restrykcje na import ropy. 6 maja premier Viktor Orbán zapowiedział, że Węgry nie…
Analizy | | Andrzej Sadecki
Katalin Novák, która 10 maja objęła urząd prezydenta Węgier, jest pierwszą kobietą i zarazem najmłodszą osobą na tym stanowisku od rozpoczęcia transformacji ustrojowej. Jej nominacja była zaskakującym ruchem, przełamującym dotychczasowy…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Estoński operator systemu gazowego Elering podpisał 4 maja umowę ze swoim fińskim odpowiednikiem Gasgrid Finland o współpracy dotyczącej wspólnej dzierżawy i eksploatacji pływającego terminalu LNG (jednostki magazynująco-regazyfikującej,…
Analizy | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski, Sławomir Matuszak
W ciągu ostatniej doby siły agresora odnotowały częściowy sukces w rejonie Siewierodoniecka (m.in. dotarły do granic miasta), z reguły jednak próby przełamania obrony ukraińskiej w Donbasie (walki trwają na całej linii styczności) kończyły…
Analizy | | Andrzej Wilk, Jadwiga Rogoża, Tadeusz Iwański
Ukraiński Sztab Generalny powiadomił o odzyskaniu kontroli nad czterema miejscowościami w okolicach Charkowa. Sytuacja militarna miała jednak nie ulec zmianie – jednostki rosyjskie w dalszym ciągu bezskutecznie atakują pozycje obrońców,…
Analizy | | Szymon Kardaś
Trwają prace nad szóstym pakietem sankcji Unii Europejskiej względem Rosji, a główną kwestią sporną pozostają restrykcje dotyczące importu ropy. Według doniesień medialnych największy opór wobec embarga na jej dostawy do UE stawiają Węgry…