Wydarzenia

15 listopada OSW odwiedził wiceminister spraw zagranicznych Kazachstanu Roman Wassilenko. W rozmowie z ekspertami OSW minister Wassilenko zaprezentował punkt widzenia Astany na sytuację w regionie Azji Centralnej i jego sąsiedztwie oraz przedstawił priorytety Kazachstanu w stosunkach z UE, zwłaszcza w kontekście przygotowywanej nowej unijnej strategii wobec Azji Centralnej.

31 października w OSW odbyło się spotkanie z dr Anke Schmidt-Felzmann ekspertem ds. bałtyckich i rosyjskich w FPRI (Foreign Policy Research Institute) i byłym pracownikiem Szwedzkiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (UI).

26 października w OSW odbyła się dyskusja ekspercka poświęcona polskiej i rumuńskiej percepcji wschodniego sąsiedztwa UE. Udział w spotkaniu wzięli wiceministrowie spraw zagranicznych Rumunii i Polski Panowie Dănuț Sebastian Neculăescu oraz Bartosz Cichocki.

4 kwietnia odbyło się w OSW spotkanie eksperckie poświęcone perspektywom powstania w Polsce hubu logistycznego.

28 marca w Bukareszcie odbyła się konferencja poświęcona współpracy polsko-rumuńskiej zorganizowana przez rumuński think tank New Strategy Center we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich oraz fundacją Instytut Wschodni (organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy).

12 marca 2018 w Skopje odbyło się polsko-macedońskie seminarium Think Tank Debate for European Integration. Zostało ono zorganizowane przez macedoński Instytut Polityki Europejskiej (EPI) we współpracy z OSW i PISM, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ambasady RP w Skopje. Seminarium otworzyli ministrowie spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i Nikola Dimitrov.

Na przełomie stycznia i lutego odbyła się wizyta studyjna urzędników z Serbii w Polsce w ramach wyszehradzkiej inicjatywy Civil Servants Mobility Program. OSW, we współpracy z PISM i w porozumieniu z MSZ, przygotował tygodniowy program wizyty zorientowany na wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy transgranicznej.

15 grudnia w Bibliotece OSW odbyło się seminarium poświęcone reformom na Ukrainie oraz kwestii walki z korupcją. Wystąpienia wprowadzające wygłosili: Tetiana Tyszczuk, kierowniczka projektu zajmującego się monitoringiem reform w VoXUkraine oraz Witalij Szabunin, szef kijowskiego Centrum Przeciwdziałania Korupcji.

OSW wraz Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych zorganizował kolejną edycję wizyt studyjnych samorządowców z Ukrainy w ramach wyszehradzkiej inicjatywy „Civil Servants Mobility Program”. Tegoroczna wizyta była poświęcona przyciąganiu inwestycji zagranicznych i wspieraniu rozwoju innowacyjności na poziomie samorządów lokalnych.