Wydarzenia

14 czerwca w siedzibie OSW odbyło się spotkanie z grupą dziennikarzy z państw bałkańskich, w którym oprócz ekspertów Ośrodka wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz kilku polskich think-tanków.

13 czerwca OSW odwiedził prof. Thomas Poguntke, dyrektor Instytutu Niemieckiego i Międzynarodowego Prawa Partii Politycznych i Badań nad Partiami, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie. Dyskusja z ekspertami OSW dotyczyła  konsekwencji wyborów do Parlamentu Europejskiego dla niemieckiego systemu partyjnego.

W dniach 4-6 czerwca w Rzeszowie odbyło się Forum Miast i Regionów, zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

22 maja w Bratysławie odbyło się 5. Polsko-Słowackie Forum Dyskusyjne, zorganizowane przez ministerstwa spraw zagranicznych obu państw we współpracy z OSW i Słowackim Stowarzyszeniem Polityki Zagranicznej (SFPA). Pierwsza sesja obrad poświęcona była wyzwaniom bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, z uwzględnieniem roli OBWE.

14 maja Erhard Busek, były wicekanclerz Austrii, a obecnie prezes Instytutu Dunaju i Europy Środkowej (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, IDM) odwiedził Centrum Studiów Wschodnich. Towarzyszyła mu grupa ekspertów IDM i dziennikarzy wpływowych austriackich gazet, w tym Die Presse, Der Standard i Tiroler Tageszeitung.

W dniach 13-14 maja w Skopje odbyła się konferencja think tanków, zorganizowana przez OSW i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z Instytutem na Rzecz Demokracji Societas Civilis – Skopje (IDSCS).  Konferencję pod hasłem „Wzmocnienie integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich –  lekcje z przeszłości, przygotowania na przyszłość” otworzyli dyrektor OSW Adam Eberha

Podczas pierwszego Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego, które odbyło się 18 marca w Berlinie, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wręczyła ministrowi gospodarki i energii Niemiec Peterowi Altmaierowi raport opracowany przez Konrada Popławskiego z OSW we współpracy Romanem Gurbielem z Klubu Jagiellońskiego oraz Adamem Czerwińskim i Łukaszem Czernickim z Polskiego Inst

13 lutego gościliśmy w OSW Aleša Chmelařa, który w grudniu 2018 r. objął stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, a wcześniej był sekretarzem stanu ds europejskich w Kancelarii Rządu Republiki Czeskiej. Rozmowa z ekspertami OSW dotyczyła koalicji politycznych w UE po brexicie i współpracy regionalnej. Poruszono także kwestie dotyczące stosunków polsko-czeskich, m.in.

7 grudnia w OSW odbyło się seminarium pt. Sojusz bez zaufania? Stosunki rosyjsko-białoruskie - stan obecny i perspektywy". W spotkaniu udział wzięli białoruscy eksperci: Irina Toczicka, ekonomistka Instytutu Prywatyzacji i Zarządzania w Mińsku i Artem Szrajbman, publicysta portalu tut.by.