Wizyta studyjna przedstawicieli MSZ Kosowa – polski model dyplomacji publicznej

OSW zorganizował tygodniową wizytę studyjną w Polsce urzędników z Kosowa. W delegacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Diaspory znaleźli się przedstawiciele kosowskiej Akademii Dyplomatycznej oraz eksperci odpowiedzialni za dyplomację ekonomiczną i kontakty z mediami. Program wizyty obejmował szereg spotkań z przedstawicielami MSZ (Akademia Dyplomatyczna, Departament Polityki Europejskiej, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą), a także wizytę w Instytucie Adama Mickiewicza, w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) i w Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Omówiono też rolę nowoczesnych muzeów w polskiej polityce pamięci i dyplomacji kulturalnej (goście zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry). W Ośrodku KARTA gościom z Kosowa przybliżono koncepcję archiwów społecznych i ich rolę w upowszechnianiu wiedzy o historii Polski i regionu.

Wizyta została zorganizowana w ramach inicjatywy Civil Servants Mobility Programme (CSMP), we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. CSMP to instrument finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, realizowany przez ośrodki wchodzące w skład konsorcjum Think Visegrad. W ramach programu od 2014 r. w państwach V4 odbywają się wizyty urzędników i samorządowców z państw objętych Partnerstwem Wschodnim, a od 2017 r. organizowane są także wizyty studyjne urzędników z państw Bałkanów Zachodnich. OSW zorganizował w ostatnich latach wizyty poświęcone m.in. współpracy transgranicznej, funkcjonowaniu samorządów i zarządzaniu granicami dla urzędników z Albanii, Czarnogóry, Macedonii Płn. i Serbii.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały OSW w realizacji projektu.

 

Więcej o Think Visegrad-V4 Think Tank Platform Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Logo Think Visegrad Logo Visegrad Fund