Wydarzenia

13 lutego gościliśmy w OSW Aleša Chmelařa, który w grudniu 2018 r. objął stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, a wcześniej był sekretarzem stanu ds. europejskich w Kancelarii Rządu Republiki Czeskiej. Rozmowa z ekspertami OSW dotyczyła koalicji politycznych w UE po brexicie i współpracy regionalnej. Poruszono także kwestie dotyczące stosunków polsko-czeskich, m.in.

7 grudnia w OSW odbyło się seminarium pt. „Sojusz bez zaufania? Stosunki rosyjsko-białoruskie  stan obecny i perspektywy". W spotkaniu udział wzięli białoruscy eksperci: Irina Toczicka, ekonomistka Instytutu Prywatyzacji i Zarządzania w Mińsku i Artem Szrajbman, publicysta portalu tut.by.
6 grudnia w OSW odbyło się seminarium Ukraina: Wyzwania gospodarcze w roku wyborczym" z udziałem Hliba Wyszlińskiego, dyrektora Centrum Strategii Ekonomicznej (Kijów) oraz Ołeha Lewczenki, dyrektora Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (Winnica). Podczas spotkania dyskutowano m.in.

W listopadzie 2018 roku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli policji granicznej Czarnogóry w Polsce, zorganizowana w ramach wyszehradzkiej inicjatywy Civil Servants Mobility Program. OSW przygotował tygodniowy program wizyty poświęcony zarządzaniu nieregularną migracją w aspekcie kryzysowym.

15 listopada OSW odwiedził wiceminister spraw zagranicznych Kazachstanu Roman Wassilenko. W rozmowie z ekspertami OSW minister Wassilenko zaprezentował punkt widzenia Astany na sytuację w regionie Azji Centralnej i jego sąsiedztwie oraz przedstawił priorytety Kazachstanu w stosunkach z UE, zwłaszcza w kontekście przygotowywanej nowej unijnej strategii wobec Azji Centralnej.

OSW i Ambasada RP w Londynie we współpracy z brytyjskim think tankiem Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) zorganizowali seminaria poświęcone Rosji i sytuacji w regionie Bałkanów Zachodnich.

31 października w OSW odbyło się spotkanie z dr Anke Schmidt-Felzmann ekspertem ds. bałtyckich i rosyjskich w FPRI (Foreign Policy Research Institute) i byłym pracownikiem Szwedzkiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (UI).

26 października w OSW odbyła się dyskusja ekspercka poświęcona polskiej i rumuńskiej percepcji wschodniego sąsiedztwa UE. Udział w spotkaniu wzięli wiceministrowie spraw zagranicznych Rumunii i Polski Panowie Dănuț Sebastian Neculăescu oraz Bartosz Cichocki.

4 kwietnia odbyło się w OSW spotkanie eksperckie poświęcone perspektywom powstania w Polsce hubu logistycznego.