Dyskusja o polsko-czeskiej współpracy gospodarczej

W OSW 9 grudnia odbyło się spotkanie eksperckie poświęcone polsko-czeskiej współpracy gospodarczej. W programie znalazła się dyskusja nad wnioskami z przygotowanego przez dra Krzysztofa Dębca raportu OSW pt. Kraj bez bezrobocia: specyfika czeskiego rynku pracy. W drugiej części spotkania rozmawiano o stanie i perspektywach polsko-czeskiej współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem takich jej aspektów jak wyzwania związane ze zmianami technologicznymi w europejskiej branży motoryzacyjnej, rosnące znaczenie spraw dotyczących środowiska naturalnego, w tym także gospodarki wodnej. Poruszono też kwestie dotyczące powiązań infrastrukturalnych, polityki transportowej i problematyki transgranicznej. 


Gościem specjalnym spotkania był dr Martin Ehl, redaktor dziennika „Hospodářské noviny”, obecni byli także Ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jestřáb i  Jan Tomášek z Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RCz. W spotkaniu wzięli udział eksperci OSW i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przedstawiciele MSZ i dziennikarze zajmujący się problematyką ekonomiczną w stosunkach polsko-czeskich.