Cieszyn Think Visegrad Meeting

Ośrodek Studiów Wschodnich zorganizował coroczne spotkanie eksperckie konsorcjum Think Visegrad. Podczas rozmów w Cieszynie z udziałem analityków z Polski, Czech, Słowacji i Węgier podsumowano przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej (2020/2021) i omówiono wyzwania przewodnictwa Węgier (2021/2022), a także perspektywę państw V4 na kwestie otwartej autonomii strategicznej UE. Odbyły się też warsztaty na temat środkowoeuropejskich trendów rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowane we współpracy z Global Arena Research Institute (GARI).
Przy okazji spotkania, które współfinansował Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, odbyło się cykliczne spotkanie koordynatorów krajowych konsorcjum Think Visegrad.

 

Więcej o Think Visegrad–V4 Think Tank Platform: Think Visegrad

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.Visegrad Fund