Wydarzenia

28 marca w Bukareszcie odbyła się konferencja poświęcona współpracy polsko-rumuńskiej zorganizowana przez rumuński think tank New Strategy Center we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich oraz fundacją Instytut Wschodni (organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy).

12 marca 2018 w Skopje odbyło się polsko-macedońskie seminarium Think Tank Debate for European Integration. Zostało ono zorganizowane przez macedoński Instytut Polityki Europejskiej (EPI) we współpracy z OSW i PISM, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ambasady RP w Skopje. Seminarium otworzyli ministrowie spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i Nikola Dimitrov.

Na przełomie stycznia i lutego odbyła się wizyta studyjna urzędników z Serbii w Polsce w ramach wyszehradzkiej inicjatywy Civil Servants Mobility Program. OSW, we współpracy z PISM i w porozumieniu z MSZ, przygotował tygodniowy program wizyty zorientowany na wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy transgranicznej.

15 grudnia w Bibliotece OSW odbyło się seminarium poświęcone reformom na Ukrainie oraz kwestii walki z korupcją. Wystąpienia wprowadzające wygłosili: Tetiana Tyszczuk, kierowniczka projektu zajmującego się monitoringiem reform w VoXUkraine oraz Witalij Szabunin, szef kijowskiego Centrum Przeciwdziałania Korupcji.

OSW wraz Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych zorganizował kolejną edycję wizyt studyjnych samorządowców z Ukrainy w ramach wyszehradzkiej inicjatywy „Civil Servants Mobility Program”. Tegoroczna wizyta była poświęcona przyciąganiu inwestycji zagranicznych i wspieraniu rozwoju innowacyjności na poziomie samorządów lokalnych.

26 października 2017 r. w Ośrodku Studiów Wschodnich odbyła się prezentacja książki „Białoruskie pytania w kontekście europejskich odpowiedzi” autorstwa Piotra Rudkouskiego, filozofa i teologa, dyrektora Białoruskiego Instytutu Studiów Strategicznych w Mińsku. Wydana przez Kolegium Europy Wschodniej publikacja jest przenikliwym głosem w dyskusji na temat m.in.

24 października 2017 r. w Ośrodku Studiów Wschodnich odbyło się spotkanie z prof. Vetonem Latifim z South East European University (SEEU) w Tetowie. Tematem dyskusji była aktywność na Bałkanach Chin, Turcji i Rosji, ich wpływy wśród lokalnych elit i społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem Macedonii i obszaru albańskojęzycznego.

6 października 2017 r. w Ośrodku Studiów Wschodnich odbyło się seminarium Russia’s turn to Asia: between expectations and reality, zorganizowane wspólnie z Slavic-Eurasian Research Center przy Uniwersytecie w Hokkaido.

W OSW 5 lipca odbyło się seminarium upamiętniające 20. rocznicę ujęcia Slavka Dokmanovicia przez żołnierzy z jednostki GROM – pierwszej operacji tego typu na terenie byłej Jugosławii. W spotkaniu wzięli udział weterani operacji „Little Flower”, oficerowie jednostki GROM oraz eksperci ds. prawa międzynarodowego, wojskowości i polityki państw Bałkanów Zachodnich, m.in. prof.