Seminarium Western Balkans and the Berlin Process – Way forward w Poznaniu

Ośrodek Studiów Wschodnich we współpracy z MSZ zorganizował 5 października w Poznaniu seminarium Western Balkans and the Berlin Process – Way forward. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji badawczych i think tanków z Bułgarii, Macedonii Północnej i eksperci z innych państw Bałkanów Zachodnich. Seminarium poświęcone było roli środowiska eksperckiego w przygotowaniu kolejnego przewodnictwa w procesie berlińskim, które przejmą od Polski wspólnie Bułgaria i Macedonia Północna.