Delegacja OSW w Indiach

W dniach 3-8 grudnia 2019 r. z wizytą studyjną w Indiach przebywała pięcioosobowa delegacja OSW.  W trakcie wyjazdu przedstawiciele OSW odwiedzili czołowe  indyjskie ośrodki analityczne, w tym Indian Council of World Affairs (ICWA), Indian Foundation, Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA), Observer Research Foundation (ORF) i  Brookings India. W trakcie dyskusji poruszane były kwestie nowej sytuacji polityczno-gospodarczej w Eurazji, w tym stosunki Indii z Chinami i Rosją, obecność ChRL na oceanie indyjskim, a także perspektywy współpracy Indie-UE. Serdecznie dziękujemy Ambasadorowi RP Panu Adamowi Burakowskiemu i Zespołowi Ambasady RP w New Delhi za zaproszenie i za pomoc w organizacji spotkań eksperckich.