Wizyta studyjna samorządowców z Macedonii Północnej

W dniach 25-30 listopada 2019 odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli samorządów lokalnych z Macedonii Północnej w Polsce. Ośrodek Studiów Wschodnich przygotował tygodniowy program wizyty, poświęcony współpracy transgranicznej i funkcjonowaniu  samorządów lokalnych. W wizycie wzięli udział burmistrz miasta Veles Ace Kocevski, burmistrz miasta Ilinden Zhika Stojanovski oraz Ivana Serafimova ze Związku Miast Macedonii i Semra Amet ze skopijskiego biura Związku Stowarzyszeń Samorządów Lokalnych Europy Południowo-Wschodniej (NALAS).

Goście z Macedonii Północnej odwiedzili Warszawę, Wrocław, Zgorzelec oraz Görlitz po niemieckiej stronie granicy. W Warszawie odbyły się spotkania w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fundacji Solidarności Międzynarodowej. We Wrocławiu goście odwiedzili Instytut Rozwoju Terytorialnego – jednostkę planistyczną samorządu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Organizację Turystyczną i Dolnośląską Izbę Gospodarczą. Przedmiotem zainteresowania delegacji macedońskiej były rozwiązania z zakresu systemów obsługi mieszkańców przez samorządy lokalne i urzędy administracji państwowej, instrumenty wspierania rozwoju innowacyjności, współpracy samorządów z biznesem, zagadnienia zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych w miastach oraz tematyka komunikacji publicznej.

Podczas wizyty w Zgorzelcu i Görlitz delegacja miała okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami współpracy transgranicznej, a także kompetencjami i wyzwaniami stojącymi przed samorządami lokalnymi. Poza urzędami miejskimi goście odwiedzili też Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu, które funkcjonuje na miejscu byłego Stalagu VIII A z czasów drugiej wojny światowej. Celem działania Centrum jest edukacja, dialog i pojednanie pomiędzy Polakami i Niemcami w kontekście trudnej wspólnej historii.

Wizyta była zorganizowana przez OSW w ramach wyszehradzkiej inicjatywy Civil Servants Mobility Programme (CSMP). Jest to instrument współpracy finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, realizowany przez ośrodki wchodzące w skład konsorcjum Think Visegrad. W ramach programu od 2014 r. odbywają się wizyty urzędników i samorządowców z państw objętych Partnerstwem Wschodnim. Od 2017 roku organizowane są także wizyty studyjne urzędników z państw Bałkanów Zachodnich. OSW realizuje w Polsce wizyty poświęcone samorządności i współpracy transgranicznej oraz zarządzaniu granicami. 

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły OSW w realizacji projektu.

Więcej o Think Visegrad-V4 Think Tank Platform Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Logo Think Visegrad Logo Visegrad Fund