Proces berliński – przekazanie polskich doświadczeń w Skopje

Ośrodek Studiów Wschodnich wraz ze skopijskim instytutem Societas Civilis (IDSCS) - koordynatorem  działań Southeast European Think Network (SEE Think Net), zorganizował w Skopje 6 grudnia konferencję, która miała na celu podsumowanie przewodnictwa Polski w procesie berlińskim. Konferencję zatytułowaną Doświadczenia z Poznania: przed wspólną prezydencją Macedonii Północnej i Bułgarii w procesie berlińskim w 2020 r. otworzyli wiceministrowie spraw zagranicznych Polski i Macedonii Północnej – Szymon Szynkowski vel Sęk i Andrej Żernowski. W spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele ośrodków analitycznych i organizacji pozarządowych, zaangażowanych w Forum Think Tanków i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, które odbyły się w ramach Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Dorobek polskiego przewodnictwa w zakresie zaangażowania think-tanków i społeczeństwa obywatelskiego w procesie berlińskim przedstawiła Marta Szpala z OSW.

Relacja na stronie MSZ RP: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wiceminister-szymon-szynkowski-vel-sek-z-wizyta-w-skopje