Wizyta prezydiów parlamentarnych grup współpracy polsko-słowackiej

OSW odwiedzili przedstawiciele prezydiów Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie RP i Grupy Przyjaźni z RP w Radzie Narodowej Republiki Słowackiej. Spotkanie poświęcone było kryzysowi granicznemu, wrogim działaniom Białorusi wobec UE i bieżącym wyzwaniom związanym z zarządzaniem zewnętrzną granicą UE. Poruszone zostały też kwestie współpracy w dziedzinie rozbudowy infrastruktury transportowej między Polską i Słowacją, m.in. w kontekście wsparcia rozwoju wschodnich obszarów obu państw oraz wzmocnienia spójności wschodniej części UE.


Ze strony słowackiej w spotkaniu uczestniczyli posłowie do parlamentu słowackiego: Anna Andrejuvová, Zita Pleštinská i Michal Šipoš – przewodniczący słowacko-polskiej grupy parlamentarnej, a zarazem szef klubu poselskiego OĽANO. Towarzyszyli im posłowie na Sejm – Jerzy Polaczek, przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej i wiceprzewodniczący Grupy Jan Szopiński.