Prezentacja raportu o suszy w Czechach

W OSW 6 grudnia odbyła się prezentacja raportu "Susza w Czechach. Konsekwencje polityczne, gospodarcze i społeczne", autorstwa dra Krzysztofa Dębca. W roli komentatora wystąpił prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Rozmowa w gronie ekspertów, m.in. przedstawicieli administracji państwowej oraz PGW Wody Polskie, dotyczyła wspólnych wyzwań w obszarze gospodarki wodnej i roli współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.