Polsko-rumuński okrągły stół OSW-NSC

Eksperci OSW i rumuńskiego think-tanku New Strategy Center (NSC) spotkali się online w czwartek 26 listopada, aby omówić tematykę wspólnych interesów obu państw w takich obszarach, jak współpraca transatlantycka, rozwój sytuacji w UE, rosyjska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, rozwój sytuacji na Białorusi, w Mołdawii, następstwa konfliktu dotyczącego Górskiego Karabachu, strategiczna rywalizacja USA-Chiny. Wymiana poglądów dotyczyła też polskiego i rumuńskiego podejścia do formatów współpracy regionalnej, takich jak Inicjatywa Trójmorza, B9 i Grupa Wyszehradzka (V4).

Formuła regularnych konsultacji OSW-NCS, która została zainicjowany w 2018 r., ma służyć zacieśnieniu współpracy między Polską i Rumunią i wzmocnieniu strategicznego partnerstwa obu państw.