Raport OSW

Rosyjski gaz dla Europy

Spis treści:

1. Produkcja i eksport rosyjskiego gazu

1. Produkcja i eksport rosyjskiego gazu
1. Struktura sprzedaży rosyjskiego gazu
2. Najważniejsi odbiorcy rosyjskiego gazu
3. Szlaki eksportu rosyjskiego gazu do Europy
1. Szlaki eksportu gazu rosyskiego
2. Udział poszczególnych dostawców w imporcie gazu w Europie


2. Inwestycje zagraniczne Gazpromu

Zrealizowane inwestycje z udziałem Gazpromu w Europie (stan na 1 lipca 2006)


3. Planowana ekspansja Gazpromu

Plany ekspansji Gazpromu w Europie Środkowo-Wschodniej


Aneks (Tabele)
1. Najważniejsze inwestycje Gazpromu na obszarze WNP
2. Najważniejsze inwestycje Gazpromu na obszarze nowych państw członkowskich UE
3. Najważniejsze inwestycje Gazpromu na obszarze UE-15
4. Najważniejsze inwestycje Gazpromu na obszarze państw kandydujących do UE
5. Najważniejsze inwestycje Gazpromu na obszarze innych państw świata

 

 

Całość raportu dostępna jest w formacie PDF  1.8 MB