Jakub Jakóbowski
Jakub Jakóbowski
koordynator projektu
Powiązania gospodarcze w Eurazji

Koordynator programu Powiązania gospodarcze w Eurazji oraz główny specjalista w Programie chińskim OSW.

Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, przygotowuje rozprawę doktorską na temat chińskiej zagranicznej polityki ekonomicznej wobec państw rozwijających się.

Stypendysta Taiwan Fellowship na Soochow University w Tajpej, prowadzi wykłady na studiach podyplomowych na UW i SGH. W latach 2012–2015 pracował w doradztwie eksportowym dla polskiego sektora MŚP, na rynkach Azji Wschodniej i obszaru WNP.

Tematy badawcze
  • powiązania transportowe, cyfrowe i energetyczne w państwach Eurazji
  • międzynarodowa ekonomia polityczna
  • stosunki gospodarcze i polityczne Chin z Europą Środkowo-Wschodnią i UE
  • zagraniczna polityka finansowa i inwestycyjna Chin
Ważniejsze publikacje