Jakub Jakóbowski
Jakub Jakóbowski
koordynator projektu
Powiązania gospodarcze w Eurazji

Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, przygotowuje rozprawę doktorską na temat chińskiej zagranicznej polityki ekonomicznej wobec państw rozwijających się.

Stypendysta Taiwan Fellowship na Soochow University w Tajpej, prowadzi wykłady na studiach podyplomowych na UW i SGH. W latach 20122015 pracował w doradztwie eksportowym dla polskiego sektora MŚP, na rynkach Azji Wschodniej i obszaru WNP.

Zainteresowania badawcze: międzynarodowa ekonomia polityczna, stosunki gospodarcze i polityczne Chin z Europą Środkowo-Wschodnią i UE, zagraniczna polityka ekonomiczna Chin wobec państw rozwijających się, transport międzynarodowy w Eurazji.

Tematy badawcze
  • międzynarodowa ekonomia polityczna
  • stosunki gospodarcze i polityczne Chin z Europą Środkowo-Wschodnią i UE
  • zagraniczna polityka ekonomiczna Chin wobec państw rozwijających się
  • transport międzynarodowy w Eurazji.
Ważniejsze publikacje
  • Kolejowy Jedwabny Szlak. Połączenia kolejowe UE-Chiny: uwarunkowania, aktorzy, interesy, „Prace OSW”, marzec 2018 (wspólnie z Marcinem Kaczmarskim i Konradem Popławskim)
  • Chinese-led Regional Multilateralism in Central and Eastern Europe, Africa and Latin America: 16 + 1, FOCAC, and CCF, “Journal of Contemporary China”, 2018, Vol. 27, Issue 113, s. 659
  •  Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej [w:] R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018
  • Poland and the Silk Railroad: a new connectivity bridge between China and the European Union, “China Investment”, 2018 (Nov.), Vol. 21, s. 41
  • Dryf chińskich reform. Polityka gospodarcza pierwszej kadencji Xi Jinpinga, „Punkt widzenia OSW”, kwiecień 2017.