Prace OSW

Kolejowy Jedwabny Szlak

Połączenia kolejowe UE–Chiny: uwarunkowania, aktorzy, interesy
Kolejowy Jedwabny Szlak

W opracowaniu zaprezentowano stan i perspektywy rozwoju połączeń kolejowych pomiędzy Chinami i państwami Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli Europy Środkowej. Przedstawiono cele i politykę strony chińskiej w procesie tworzenia połączeń kolejowych z krajami europejskimi, porównano istniejące i planowane kolejowe korytarze transportowe, zaprezentowano analizę potencjału ekonomicznego przewozów kolejowych Chiny–Europa, a także modele biznesowe współpracy z Chinami, związanej z wykorzystaniem transportu kolejowego.

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie materiałów źródłowych oraz wywiadów  z przedstawicielami europejskich i chińskich firm zaangażowanych w rozwój połączeń kolejowych, a także wywiadów z chińskimi analitykami zajmującymi się problematyką Pasa i Szlaku.