Konrad Popławski
dr
Konrad Popławski
kierownik
Zespół Środkowoeuropejski

Kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Główny autor oraz współautor kilku ekspertyz przygotowywanych dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej. Doktor ekonomii w Szkole Głównej Handlowej (rozprawa pt. „Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro" obroniona z wyróżnieniem w styczniu 2019 r.). Absolwent finansowanych ze środków UE studiów doktoranckich (Doctoral Programme in Management and Economics) w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Zdobywca I miejsca w konkursie "Studia przypadków w ekonomii" organizowanym przez Narodowy Bank Polski i Krajową Szkołę Administracji Publicznej (2010). Autor artykułów publikowanych w największych mediach ogólnopolskich.

Tematy badawcze
 • Gospodarka UE ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Europy Środkowej
 • Handel międzynarodowy i łańcuchy dostaw
 • Współpraca regionalna (Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza)
 • Strefa euro
Ważniejsze publikacje

 

 Publikacje naukowe

 • The single market and Poland’s competitiveness: the case of German-Polish economic collaboration [rozdział] w: A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. Mroczek-Dąbrowska, Poland in the Single Market. Politics, economics, the euro, Wyd. Routledge, 2020.
 • Monetary Union [rozdział] w: Common Market as a Common Commitment. Letters to the New EU Leadership 2019-2024, [seria] Monographs, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019.
 • Szanse i pułapki postfordyzmu w fazie lean management dla rozwoju państw peryferyjnych (współaut.), [w:] W. T. Popławski (red.), Nowe trendy w zarządzaniu – wybrane uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2016, s. 219-231.
 • Emerging Trade Partners of Germany – Comparison of Economic Cooperation with Poland and Russia [w:] Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: Challenges in the Business Environment, Barriers and Challenges for Economic and Business Development, Third REDETE Conference, Banja Luka University, Banja Luka 2014, s. 298-313
 • Economic Relations of Germany with BRIC Countries – The Role of German Government, 11th EBES Conference Proceedings, Ural Branch of Russian Academy of Science, Jekaterinburg 2013, s. 191-205
 • Zmiany w relacjach handlowych między Rosją a Niemcami w pierwszej dekadzie XXI wieku i ich konsekwencje dla stosunków politycznych, [w:] K. Falkowski, J. Olszyński (red.), Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XX wieku. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Is Russia still a BRIC country: exports to Russia during the global crisis from the German perspective, "Baltic Rim Economies: Quarterly Review", 2011, nr 3, Pan-European Institute Turku
 • Pakiet reform Agenda 2010 jako sposób na ograniczenie niemieckiego państwa socjalnego, [w:] J. Osiński (red.), Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

 

Ekspertyzy krajowe i międzynarodowe

 • Kierownik międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. Impact Of Covid-19 On Global Issues dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2020)
 • Członek międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. Schengen and the V4 dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2016)
 • Kierownik zespołu przygotowującego w OSW ekspertyzę pt. Przyszłość stosunków niemiecko-chińskich dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (2015)
 • Członek międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. The V4 and Germany: Potentials, limits and opportunities of a strengthened cooperation dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2014)
 • Członek międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. V4 and Switzerland dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2014)

 

Wybrane artykuły prasowe i wywiady