Konrad Popławski
dr
Konrad Popławski
kierownik
Zespół Środkowoeuropejski

Doktor ekonomii w Szkole Głównej Handlowej (praca „Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro" obroniona z wyróżnieniem w styczniu 2019 r.). Absolwent finansowanych ze środków UE studiów doktoranckich (Doctoral Programme in Management and Economics) w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Zdobywca I miejsca w konkursie "Studia przypadków w ekonomii" organizowanym przez Narodowy Bank Polski i Krajową Szkołę Administracji Publicznej (2010). Współautor oraz koordynator kilku ekspertyz przygotowywanych dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej.

Tematy badawcze
 • gospodarka Niemiec
 • Niemcy w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
 • relacje między Niemcami a Europą Środkową
 • procesy ekonomiczne zachodzące w UE i w strefie euro
Ważniejsze publikacje

 

 • Szanse i pułapki postfordyzmu w fazie lean management dla rozwoju państw peryferyjnych (współaut.), [w:] W. T. Popławski (red.), Nowe trendy w zarządzaniu – wybrane uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie,Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2016, s. 219-231.
 • Emerging Trade Partners of Germany – Comparison of Economic Cooperation with Poland and Russia [w:] Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: Challenges in the Business Environment, Barriers and Challenges for Economic and Business Development, Third REDETE Conference, Banja Luka University, Banja Luka 2014, s. 298-313
 • Przyszłość stosunków niemiecko-chińskich – ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
 • Economic Relations of Germany with BRIC Countries – The Role of German Government, 11th EBES Conference Proceedings, Ural Branch of Russian Academy of Science, Jekaterinburg 2013, s. 191-205
 • Zmiany w relacjach handlowych między Rosją a Niemcami w pierwszej dekadzie XXI wieku i ich konsekwencje dla stosunków politycznych, [w:] K. Falkowski, J. Olszyński (red.), Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XX wieku. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Is Russia still a BRIC country: exports to Russia during the global crisis from the German perspective, "Baltic Rim Economies: Quarterly Review", 2011, nr 3, Pan-European Institute Turku
 • Pakiet reform Agenda 2010 jako sposób na ograniczenie niemieckiego państwa socjalnego, [w:] J. Osiński (red.), Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Ekspertyzy i projekty międzynarodowe

 • W 2018 r. kierownik zespołu przygotowującego analizę dla Ministerstw Spraw Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej pt. V4 and Germany finansowanej z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
 • W 2014 r. Kierownik zespołu przygotowującego w OSW ekspertyzę dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pt. Przyszłość stosunków niemiecko-chińskich
 • W latach 2014-2016 współautor analiz dla Ministerstw Spraw Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej pt. The V4 and Germany: Potentials, limits and opportunities of a strengthened cooperation; V4 and Switzerland; Schengen and the V4 finansowanych z grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego