Konrad Popławski
Konrad Popławski
Główny Specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej
  • magister Finansów oraz Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej (2009)
  • od 2010 r. doktorant w programie Doctoral Programme in Management and Economics (Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa)
  • zdobywca I miejsca w konkursie "Studia przypadków w ekonomii" organizowanym przez Narodowy Bank Polski i Krajową Szkołę Administracji Publicznej (2009)
Tematy Badawcze
  • sytuacja gospodarcza Niemiec
  • sytuacja gospodarcza w UE i strefie euro
  • polityka zagraniczna Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z UE
Ważniejsze publikacje