Komentarze OSW

Nowa współzależność. Perspektywy rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej

Nowa współzależność

Raport jest poświęcony diagnozie stanu polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w ostatnich trzech dekadach, a także szansom i wyzwaniom dla ich rozwoju w przyszłości. Autorzy raportu zwracają uwagę, że napięcia geopolityczne są elementem, który może zagrozić zarówno modelowi rozwoju gospodarczego Niemiec, jak i Polski. Dlatego w interesie obu krajów powinna być współpraca w celu zapewnienia jak najlepszych możliwości rozwoju wymiany handlowej w UE i poza nią. Pogłębienie współpracy może stać się szansą na przełamanie barier rozwojowych obu krajów. Niemieckie firmy dysponują znaczącym kapitałem i wiedzą rynkową, natomiast mają problemy z dostępem do kapitału ludzkiego i opanowaniem najnowszych technologii. Natomiast polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się wysoką elastycznością i wysokim stosunkiem jakości do ceny produkowanych dóbr, a trudnością dla nich jest awans w łańcuchach dostaw, osiąganie wyższej marży i zapewnienie wyższych płac pracownikom. Dlatego oba państwa powinny skupić się na współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, co może być nowym impulsem dla rozwoju relacji, a także wzmocnienia konkurencyjności UE. Dotychczas niemieckie przedsiębiorstwa są w niewielkim stopniu obecne w Polsce w sektorze B+R, dużo większą aktywnością wykazują się inwestorzy z Korei Południowej, USA czy Szwajcarii.

Raport składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono diagnozę stanu relacji gospodarczych między Polską a Niemcami, a także scharakteryzowano najważniejsze szanse i wyzwania dla dalszego rozwoju współpracy obu państw. W drugiej części przedstawiono analizę zmian w strukturze handlu zagranicznego. W ostatniej części omówiono główne tendencje protekcjonistyczne, które mogą zagrozić rozwojowi współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami.

Autorzy:
Łukasz Czernicki;  Adam Czerwiński; dr inż. Roman Gurbiel; dr Konrad Popławski.