Raport OSW

Rola Europy Środkowej w gospodarce Niemiec

Konsekwencje polityczne
Rola Europy Środkowej w gospodarce Niemiec

Publikacje z ostatnich lat  pozwalają dojść do wniosku, że w stosunkach gospodarczych Niemiec i Europy Środkowej nastąpił „koniec historii” i nic nowego się nie wydarzy. Głębsza analiza tych relacji odsłania nowe interesujące trendy. Państwa Europy Środkowej po wejściu do Unii Europejskiej nie zadowoliły się przeciętnym poziomem rozwoju gospodarczego, lecz kontynuowały odrabianie dystansu dzielącego je od Europy Zachodniej, w czym nie przeszkodził globalny kryzys finansowy. Lepsza sytuacja ekonomiczna przełożyła się także na stosunki z Niemcami. Zsumowane wyniki państw Grupy Wyszehradzkiej sytuują je na pozycji najważniejszego partnera handlowego Niemiec, bilans wymiany towarów znajduje się w stanie równowagi, podczas gdy wiele państw strefy euro odnotowuje wysokie poziomy deficytu handlowego z RFN. Celem raportu jest pokazanie tendencji w wymianie handlowej i inwestycyjnej między Niemcami a Europą Środkową na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej. Autor  podejmuje też  próbę odpowiedzi na pytanie, czy pogłębianie współpracy ekonomicznej między RFN i państwami V4 będzie prowadzić do dalszej modernizacji gospodarek tych państw, czy wystawi je na ryzyko znalezienia się w „pułapce średniego dochodu”.