Raport OSW

W pogoni za globalizacją

Niemieckie relacje gospodarcze z krajami BRIC
W pogoni za globalizacją. Niemieckie relacje gospodarcze z krajami BRIC

Kryzys strefy euro zmusił niemieckich eksporterów do przyspieszenia ekspansji na rynkach gospodarek wschodzących, w tym głównie Brazylii, Rosji, Indii czy Chin. Rozwój w tych krajach stał się ważnym substytutem niwelującym skutki spowolnienia gospodarczego w Europie.Aby pokazać skalę współpracy Niemiec z krajami BRIC, wystarczy przytoczyć dane dotyczące handlu Niemiec. W latach 2000–2011 udział handlu z państwami BRIC wzrósł w całej wymianie zagranicznej Niemiec z 5,5% do 13,3%. W tym samym czasie w handlu z USA dominowały tendencje przeciwne i jego udział spadł z 9,6% do 6,2%.
Raport pokazuje najważniejsze tendencje we współpracy gospodarczej Niemiec z krajami BRIC oraz wyjaśnia, w jaki sposób niemieckie państwo wspiera swoje przedsiębiorstwa w prowadzeniu działalności na tych rynkach. Do zbadania tych procesów użyto przede wszystkim metody analizy ekonomicznej przepływów handlowych i kapitałowych między Niemcami a krajami BRIC, uzupełniając ją o wnioski z rozmów z niemieckimi ekspertami.
W raporcie przedstawiono przede wszystkim rolę państwa w stymulowaniu procesów ekspansji przedsiębiorstw z Niemiec na rynkach BRIC. Duże znaczenie dla tych działań mają relacje polityczne, ale także odpowiednie posługiwanie się gwarancjami eksportowymi i inwestycyjnymi oraz polityką rozwojową.