Raport OSW

Korytarz Środkowy

Eurazjatycka alternatywa wobec Rosji
Współpraca
Wojciech Górecki, Jakub Jakóbowski
Korytarz Środkowy
Źródło
Vladimir Mulder / Shutterstock.com

Trwająca już niemal dwa lata inwazja Rosji na Ukrainę prowadzi nie tylko do znaczących przewartościowań politycznych. Niesie też za sobą istotne przemiany w eurazjatyckich szlakach transportowych, czego jednym z największych beneficjentów jest omijający Rosję Korytarz Środkowy. Wiedzie on z Chin przez Azję Centralną, Morze Kaspijskie, Kaukaz Południowy, a następnie – jedną z odnóg – bezpośrednio do UE. Przed lutym 2022 r. trasę tę rozwijały państwa tranzytowe, jednak nie miały one wystarczającego know-how, środków finansowych ani wsparcia politycznego zewnętrznych aktorów. Po rosyjskiej inwazji nastąpił znaczny wzrost zainteresowania zaangażowaniem w budowę Korytarza Środkowego nie tylko ze strony UE czy USA, lecz także Pekinu i globalnych korporacji logistycznych, co może nieść niebagatelne konsekwencje zwłaszcza dla państw Kaukazu Południowego i Azji Centralnej.

W niniejszym raporcie zbadano potencjał rozwoju Korytarza Środkowego, przeanalizowano stanowiska poszczególnych aktorów w nim partycypujących, a także opisano długoterminowe konsekwencje polityczne udrożnienia tego szlaku.