Marcin Popławski
Marcin Popławski
starszy specjalista
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej

Analityk ds. Azji Centralnej w Zespole Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej OSW. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Międzywydziałowe Studia Wschodniosłowiańskie). Studiował też na Studiach Euroazjatyckich i w Studium Europy Wschodniej UW. Uczestnik projektów badawczych m.in. o nacjonalizmie w kulturze popularnej i międzynarodowy obserwator wyborczy. Kilka lat pracował jako koordynator projektów z zakresu współpracy rozwojowej w Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Tematy badawcze
  • polityka wewnętrzna państw Azji Centralnej
  • współpraca wewnątrzregionalna i relacje Azji Centralnej z Rosją, Chinami, Zachodem
  • tożsamości społeczno-kulturowe i społeczeństwo obywatelskie w Europie Wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej
  • polityka historyczna i pamięć historyczna obszaru postradzieckiego
Ważniejsze publikacje