Marcin Popławski
starszy specjalista
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej