Adam Michalski
Adam Michalski
starszy specjalista
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej

Analityk ds. Turcji w Zespole Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej OSW. Specjalizuje się w tureckiej polityce zagranicznej, energetyce i gospodarce. Zdobywał doświadczenie analityczne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie zajmował się tematyką migracyjną. Odbył staże w m.in. Wise Men Centre for Strategic Studies (BILGESAM) i Istanbul Policy Centre. Absolwent University College London (magister) i The London School of Economics and Political Science (magister).

Tematy badawcze
  • Polityka zagraniczna Turcji i sytuacja wewnętrzna
  • Gospodarka Turcji
  • Turecka polityka energetyczna
Ważniejsze publikacje