Adam Michalski
Adam Michalski
specjalista
Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej

Absolwent University College London (UCL - magister) i the London School of Economics and Political Science (LSE - magister). Zdobywał doświadczenie analityczne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWIA), Wise Men Centre for Strategic Studies (BILGESAM) i ostatecznie w Istanbul Policy Centre (IPC). W OSW od 2021 r.

W wolnym czasie skupia się na zagadnieniach naukowych: krytyczna teoria stosunków międzynarodowych (Critical Theory); studia nacjonalizmu i rewolucji; postmodernizm i poststrukturalizm.

Tematy badawcze
  • Turecka polityką zagraniczna i sytuacja wewnętrzna
  • Relacje Turcja-NATO; Turcja-UE
  • Polaryzacja społeczna w „Starej” i „Nowej Turcji”