Konrad Popławski
dr
Konrad Popławski
koordynator projektu
Powiązania gospodarcze w regionie

W latach 2020–2022 kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego, a wcześniej wieloletni analityk ds. gospodarki Niemiec. Autor wielu analiz i kilkunastu dłuższych opracowań dotyczących gospodarki Europy Środkowej i Niemiec. Koordynator i autor w międzynarodowych projektach badawczych w ramach konsorcjum think-tanków Grupy Wyszehradzkiej przygotowujących ekspertyzy dla resortów dyplomacji tych krajów.

Regularnie występuje z gościnnymi wykładami na polskich uniwersytetach (m. in. Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Głównej Handlowej). Komentator i autor artykułów dla największych mediów ogólnopolskich. Obronił z wyróżnieniem doktorat w Szkole Głównej Handlowej z rozprawą pt. „Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro”.

Tematy badawcze
 • Connectivity i powiązania ekonomiczne w Europie Środkowej
 • Współpraca regionalna (Trójmorze, Grupa Wyszehradzka)
 • Handel międzynarodowy, łańcuchy dostaw
 • Gospodarka UE ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Europy Środkowej
 • Strefa euro
Ważniejsze publikacje

 

 Publikacje naukowe

 • Trójmorze jako odpowiedź Europy Środkowej na globalne i unijne wyzwania
  (współaut.), Sprawy Międzynarodowe, T. 73(2), ss. 23-44, Warszawa 2020
 • The single market and Poland’s competitiveness: the case of German-Polish economic collaboration [rozdział] w: A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. Mroczek-Dąbrowska, Poland in the Single Market. Politics, economics, the euro, Wyd. Routledge, 2020.
 • Monetary Union [rozdział] w: Common Market as a Common Commitment. Letters to the New EU Leadership 2019-2024, [seria] Monographs, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019.
 • Szanse i pułapki postfordyzmu w fazie lean management dla rozwoju państw peryferyjnych (współaut.), [w:] W. T. Popławski (red.), Nowe trendy w zarządzaniu – wybrane uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Warszawa 2016, s. 219-231.
 • Emerging Trade Partners of Germany – Comparison of Economic Cooperation with Poland and Russia [w:] Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: Challenges in the Business Environment, Barriers and Challenges for Economic and Business Development, Third REDETE Conference, Banja Luka University, Banja Luka 2014, s. 298-313
 • Economic Relations of Germany with BRIC Countries – The Role of German Government, 11th EBES Conference Proceedings, Ural Branch of Russian Academy of Science, Jekaterinburg 2013, s. 191-205
 • Zmiany w relacjach handlowych między Rosją a Niemcami w pierwszej dekadzie XXI wieku i ich konsekwencje dla stosunków politycznych, [w:] K. Falkowski, J. Olszyński (red.), Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XX wieku. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Is Russia still a BRIC country: exports to Russia during the global crisis from the German perspective, "Baltic Rim Economies: Quarterly Review", 2011, nr 3, Pan-European Institute Turku
 • Pakiet reform Agenda 2010 jako sposób na ograniczenie niemieckiego państwa socjalnego, [w:] J. Osiński (red.), Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

 

Ekspertyzy krajowe i międzynarodowe

 • Kierownik międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. Impact Of Covid-19 On Global Issues dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2020)
 • Członek międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. Schengen and the V4 dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2016)
 • Kierownik zespołu przygotowującego w OSW ekspertyzę pt. Przyszłość stosunków niemiecko-chińskich dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (2015)
 • Członek międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. The V4 and Germany: Potentials, limits and opportunities of a strengthened cooperation dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2014)
 • Członek międzynarodowego zespołu przygotowującego ekspertyzę pt. V4 and Switzerland dla resortów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (2014)

 

Wybrane artykuły prasowe i wywiady