Raport OSW

Niemcy wobec wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Uwarunkowania i interesy

Niemcy jako największy płatnik do budżetu UE będą mieć zasadniczy wpływ na kształt ram finansowych po 2013 roku. Stanowisko RFN staje się coraz istotniejsze z racji asertywnie prowadzonej polityki, a także kluczowej roli tego kraju w ratowaniu strefy euro. Finansowanie budżetu UE przez Niemcy nie jest jedynie wyrazem ich solidarności z państwami Unii. Niemcy są skłonni dopłacać do unijnego budżetu, gdyż są świadomi korzyści handlowych i politycznych z integracji europejskiej. Celem raportu jest spojrzenie na budżet UE z punktu widzenia RFN jako jednego z największych beneficjentów polityk unijnych. W tekście przedstawione zostało znaczenie poszczególnych pozycji budżetowych dla Niemiec, takich jak wspólna polityka rolna czy też polityka spójności. Raport szczegółowo przedstawia też uwarunkowania, które wpływają na kontekst polityczny i gospodarczy niemieckiej debaty na temat budżetu unijnego.