Maria Domańska
dr
Maria Domańska
Główny Specjalista
Zespół Rosyjski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), magister filologii polskiej (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). W latach 2006 – 2015 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Departament Wschodni MSZ, Ambasada RP w Mińsku, Ambasada RP w Moskwie).

Tematy Badawcze
  • Polityka wewnętrzna w Rosji
Ważniejsze publikacje

Monografie

  • Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013

 

Artykuły

  • Perspektywy integracji eurazjatyckiej, www.nowadebata.pl, 6.07.2014
  • Perspektywy integracji eurazjatyckiej. Zarys głównych problemów, w: J. Diec, A. Jach (red.), Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, Kraków 2014
  • Perspektywy modernizacji w świetle założeń polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, w: S. Bieleń (red.), Bariery modernizacji Rosji, Warszawa 2014
  • Koncepcja tożsamościowa turkizmu w integracji państw poradzieckich, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” nr 47, 2013.
  • Rosja wobec światowego kryzysu finansowo-gospodarczego, w: S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa 2013.
  • Polityka Republiki Białorusi wobec państw obszaru poradzieckiego, „Politeja” nr 1 (15), 2011