Maria Domańska
dr
Maria Domańska
główny specjalista
Zespół Rosyjski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), magister filologii polskiej (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). W latach 2006 – 2015 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Departament Wschodni MSZ, Ambasada RP w Mińsku, Ambasada RP w Moskwie).

Tematy badawcze
  • Polityka wewnętrzna w Rosji
Ważniejsze publikacje