Maria Domańska
dr
Maria Domańska
główna specjalistka
Zespół Rosyjski

Od maja 2015 r. analityczka OSW. Była dyplomatka, w latach 2006–2015 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2012–2015 kierowała Wydziałem Politycznym Ambasady RP w Moskwie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego).

Tematy badawcze
  • Polityka wewnętrzna Rosji
Ważniejsze publikacje