Maria Domańska
dr
Maria Domańska
główna specjalistka
Zespół Rosyjski

Od maja 2015 roku analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Była dyplomatka, w latach 2006 – 2015 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2012 – 2015 kierowała Wydziałem Politycznym Ambasady RP w Moskwie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego).

Tematy badawcze
  • Polityka wewnętrzna w Rosji
Ważniejsze publikacje