Raport OSW

Twierdza Kaliningrad

Coraz bliżej Moskwy
Twierdza Kaliningrad. Coraz bliżej Moskwy

Opracowanie zawiera analizę głównych zmian, jakie zaszły w obwodzie kaliningradzkim w latach 2016–2019. W pierwszej części omówiono dynamikę sytuacji politycznej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w relacjach pomiędzy centrum federalnym a obwodem, sytuacji w elicie władzy i rozwoju aktywności społecznej. Część druga poświęcona jest analizie sytuacji ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników społeczno-gospodarczych i ewolucji polityki Moskwy wobec obwodu, w tym projektów transportowych i energetycznych. W części trzeciej przedstawiono relacje obwodu kaliningradzkiego z otoczeniem zewnętrznym, w tym kontakty i współpracę transgraniczną oraz przepływ osób i wymianę gospodarczą. Część czwarta zawiera opis ewolucji sytuacji i polityki w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w obwodzie oraz rozbudowy rosyjskiego potencjału militarnego na jego obszarze.

Polityka Moskwy wobec obwodu kaliningradzkiego w ostatnich latach staje się coraz bardziej spójna. Jej głównym celem jest dalsze zwiększanie kontroli nad regionem i jego powiązaniami z pozostałą częścią Rosji, zarówno w wymiarze politycznym, społecznym, jak i gospodarczym. W konsekwencji Moskwa silniej podporządkowała sobie obwód kaliningradzki, co wpisuje się w ogólnorosyjski trend w relacjach centrum–regiony.

 

Materiał filmowy o Kaliningradzie: 

OBWÓD kaliningradzki i KALININGRAD. Wojsko, społeczeństwo i polityka