Szymon Kardaś
dr
Szymon Kardaś
główny specjalista
Były pracownik OSW

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2004) oraz Wydziału Prawa i Administracji UW (2007). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; rozprawa doktorska obroniona  z wyróżnieniem w kwietniu 2010 r.

Koordynator współpracy między ISM UW a Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu oraz współpracy między ISM UW a Szkołą Badań Regionalnych i Międzynarodowych Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego we Władywostoku.

Laureat Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych (2009).

Laureat Konkursu Stypendialnego dla najlepszych młodych doktorów, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” (październik 2011 r.).

Sekretarz Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi WDiNP.

Od 2010 r. współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. 

Od września 2012 r. analityk w zespole rosyjskim OSW.

 

Tematy badawcze

zewnętrzna polityka energetyczna Rosji

Ważniejsze publikacje
 • wspólnie z M. Kaczmarskim, Z prądem rzeki. Międzynarodowe spory wodno-energetyczne na przykładzie Azji Centralnej, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012.
 • Russia Accession to WTO and its Influence on Transition of Russian Legal System, w: Russia’s Integration into the World Economy: The New Paradigms of the Economic Culture, Ekaterinburg 2011, s. 129-135.
 • Postrzeganie Rosji w "bliskiej zagranicy", w: S. Bieleń (red.), Wizerunki międzynarodowe Rosji, ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 163-182.
 • wspólnie z A. Curanović, Rosja w WikiLeaks, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 • Współpraca z państwami Kaukazu Południowego, w: A. Szeptycki (red.), Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2011, s. 258-274.
 • Pragmatyczna przyjaźń, "Nowa Europa Wschodnia", nr 2/2011.
 • Rosja a WTO. Wpływ procesu akcesyjnego na transformację rosyjskiego prawa, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2011.
 • wspólnie z A. Curanović, Гуманизм в политике Евросоюза в начале XXI века, "Вестник Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии", № 1/1 (7) 2011, s.26-42.
 • Польско-российские отношения: перспективы преодоления взаимного недоверия, w: В. И. Пятак (ред.), "Гуманизм: история, современность,перспективы", Биробиджан 2010, s. 170-173. 
 • Prawo międzynarodowe jako instrument polityki zagranicznej: przypadek Rosji, w: A. Dudek, R. Mazur (red.), Rosja. Między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 132-139. 
 • Rola elit politycznych w konfliktach na obszarze WNP (na przykładzie armeńsko-azerbejdżańskiego sporu o Górski Karabach), w: T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP. Tom 2, Warszawa 2010, s. 415-435.
 • Aspekty transformacji systemowej w Rosji, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Refleksje o transformacji, Warszawa 2010, s. 9-32.
 • Współpraca i rywalizacja Rosji oraz Unii Europejskiej w przestrzeni poradzieckiej, w: S. Bieleń, K. Chudoliej (red.), Stosunki Rosji z Unią Europejską, Warszawa 2009, s. 228-246.
 • wspólnie z A. Szeptycki, Polityka UE wobec Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, w: S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009, 238-275.
 • wspólnie z J. Sapieżko, Unia Europejska/Wspólnota Europejska wobec wybranych organizacji miedzynarodowych, w: S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 406-431.
 • Federacja Rosyjska w organizacjach międzynarodowych, w: S. Bieleń, M. Raś (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008, s. 189-218.
 • wspólnie z A. Curanović, R. Alf, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina. Próba bilansu, Warszawa 2008.
 • Redakcja naukowa wspólnie z W. M. Góralskim, European Union. Origin- Structure – Acquis, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Assumptions and directions of EU institutional changes in the light of Treaty of Lisbon, w: W. M. Góralski, Sz. Kardaś (red.), The European Union. Origins – Structure – Acquis, Warsaw 2008, s. 73-93.
 • Środkowoazjatycki wektor polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej za prezydentury Władimira Putina, w: A. Stępień-Kuczyńska, S. Bieleń (red.), Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, Łódź-Warszawa-Toruń 2008, s. 325-347.
 • Koncepcje bezpieczeństwa w polityce zagranicznej państw Azji Centralnej, w: A. Ziętek, B. Bojarczyk (red.), Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Lublin 2008, s. 49-59.
 • Spór wokół Górskiego Karabachu. Wybrane aspekty polityczne, w: K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (red.), Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2008, s. 167-183.
 • Wybrane aspekty prawnomiędzynarodowe sporu wokół Górskiego Karabachu, w: P. Olszewski, K. Borkowski (red.), Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Piotrków Trybunalski 2008, s. 313-330.
 • Problem uznania państwa w prawie międzynarodowym na przykładzie Republiki Górskiego Karabachu, „Stosunki Międzynarodowe", nr 1-2, t. 35, 2007, s. 194-209.
 • Szlaki komunikacyjne i transport, w: T Bodio (red.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2005, 534-561.
 • Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej wobec Turkmenistanu, w: E. Cziomer, M. Czajkowski (red.), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec obszaru WNP, Kraków 2006, s. 133-144.
 • wspólnie z T. Bodio Priorytety i determinanty polityki zagranicznej, w: T Bodio (red.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2005, 648-671.
 • wspólnie z K. Kozłowskim Opozycja polityczna, w: T Bodio (red.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2005, 361-385.