Piotr Żochowski
Piotr Żochowski
główny specjalista
Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Ur. 1962. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2001 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP w departamencie terytorialnym odpowiedzialnym za stosunki z państwami obszaru poradzieckiego. Zajmował się problematyką związaną z wycofaniem wojsk FR z terytorium RP, współpracą z Obwodem Kaliningradzkim oraz stosunkami dwustronnymi z Ukrainą, Białorusią i Mołdawią (1994-1999) i Rosją (2000-2001). W październiku 2001 roku rozpoczął pracę w Ośrodku Studiów Wschodnich, gdzie zajmuje się problematyką systemu instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego obszaru państw powstałych po rozpadzie ZSRR.

Tematy badawcze
  • System bezpieczeństwa wewnętrznego państw WNP, ze szczególnym uwzględnieniem Federacji Rosyjskiej
  • Wpływ działalności tzw. resortów siłowych w kreowaniu polityki wewnętrznej i zagranicznej tych państw
  • Niemilitarne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych Rosji, Białorusi i Ukrainy