Raport OSW

Rosyjska emigracja polityczna nowej fali w Niemczech

Struktury, działalność, perspektywy
okładka raportu

Rosja doświadcza obecnie największej we współczesnej historii fali emigracji z przyczyn politycznych. Tysiące osób (opozycjoniści, aktywiści, obrońcy praw człowieka i niezależni dziennikarze) zostało zmuszonych do opuszczenia kraju z uwagi na zagrażające im prześladowania.

Jednym z najatrakcyjniejszych kierunków wyjazdów jest RFN ze względu na gotowość tamtejszych władz do długofalowego wspierania rosyjskich środowisk demokratycznych. Emigracja polityczna w Niemczech podejmuje działania na rzecz relokacji osób zagrożonych w Rosji represjami, angażuje się w pomoc dla Ukrainy i uchodźców z tego państwa, a także odbudowuje i rozwija struktury społeczeństwa obywatelskiego. Ambicją tych środowisk jest podtrzymywanie kontaktów z krajem, w tym kontynuowanie projektów z dziedziny praw człowieka i demokracji oddolnej. 

Skala emigracji oraz jej kontekst międzynarodowy i wewnątrzpolityczny wymagają sprawnej i przemyślanej reakcji Zachodu. Społeczeństwo obywatelskie na wygnaniu może stać się w przyszłości ważnym zapleczem przemian politycznych w Rosji. Jednym z istotniejszych kierunków działań powinno być promowanie wartościowych mediów, zdolnych przełamywać cenzurę wojenną i docierać do społeczeństwa rosyjskiego z obiektywnym przekazem na temat wojny i przestępstw reżimu putinowskiego.