Prace OSW

Kryzys w Rosji

Degradacja modelu zarządzania gospodarką
Kryzys w Rosji

Aktualny kryzys gospodarczy w Rosji jest warunkowany przede wszystkim politycznie. Stanowi on dowód poważnej dysfunkcjonalności modelu zarządzania sferą ekonomiczną, podporządkowanego partykularnym interesom elity władzy. Utrzymujące się do 2014 roku wysokie ceny ropy naftowej umożliwiały realizację tego modelu przy relatywnie niewielkich kosztach społecznych.

Obecnie jednak, z uwagi na utrzymujące się niskie ceny ropy oraz brak wewnętrznych źródeł długofalowego wzrostu gospodarczego, Rosji grozi długotrwała stagnacja. Będzie ona prowadzić do nieuchronnej degradacji rosyjskiej gospodarki, a przede wszystkim –  warunków życia społeczeństwa. Władze nie zamierzają jednak przeprowadzać reform strukturalnych, ich celem pozostaje konserwacja aktualnego systemu kontroli nad sferą polityczną i społeczną.

Czy w tych warunkach możliwe jest w Rosji przesilenie polityczne? Czy władze powinny się obawiać „kolorowej rewolucji” lub buntu elit?