Maria Domańska
, Ph.D.
Senior Fellow
Russian Department
Expertise
  • Russian domestic policy
Major publications

Books

  • Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim (Determinants of integration and disintegration processes in the post-Soviet area), Warszawa 2013.

Journal articles

  • Perspektywy integracji eurazjatyckiej (Prospects of the Eurasian integration), www.nowadebata.pl, 6.07.2014
  • Perspektywy integracji eurazjatyckiej. Zarys głównych problemów (Prospects of the Eurasian integration – outline of the main problems), in: J. Diec, A. Jach (ed.), Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, Kraków 2014
  • Perspektywy modernizacji w świetle założeń polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (Prospects of Russia’s modernization in the context of its foreign policy principles), in: S. Bieleń (ed.), Bariery modernizacji Rosji, Warszawa 2014
  • Koncepcja tożsamościowa turkizmu w integracji państw poradzieckich (Turkism identity concept and the integration of the post-Soviet states), „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” nr 47, 2013.
  •  Rosja wobec światowego kryzysu finansowo-gospodarczego (Russia and the global financial-economic crisis), in: S. Bieleń (ed.), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa 2013.
  • Polityka Republiki Białorusi wobec państw obszaru poradzieckiego (Policy of the Republic of Belarus towards the post-Soviet states), „Politeja” nr 1 (15), 2011