Jacek Tarociński
specjalista
Zespół Bezpieczeństwo i Obronność

Absolwent Militarioznawstwa (licencjat) oraz Historii (absolutorium magisterskie) na Uniwersytecie Wrocławskim. W Ośrodku Studiów Wschodnich pracuje od czerwca 2022 roku. Specjalizuje się w organizacji i technice wojskowej państw NATO.

Tematy badawcze
  • polityka bezpieczeństwa i obronna państw nordyckich (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja)
  • obecność sojusznicza i amerykańska na wschodniej flance NATO
Ważniejsze publikacje

Co po Madrycie? Szczyt NATO a bezpieczeństwo wschodniej flanki, Komentarz, Ośrodek Studiów Wschodnich, lipiec 2022