Joanna Hyndle-Hussein
Joanna Hyndle-Hussein
główna specjalistka
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Analityczka ds. państw bałtyckich w Zespole Niemiec i Europy Północnej. W OSW pracuje od 1992 r. – zajmowała się najpierw Litwą, a następnie także Łotwą i Estonią. Absolwentka polonistyki oraz lituanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach studiów i prywatnego stypendium Jerzego Giedroycia dla tłumaczy języka litewskiego odbyła staże językowe na wydziale lituanistyki Uniwersytetu Wileńskiego.

Tematy badawcze
  • Polityka wewnętrzna i zagraniczna państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii)
  • Kwestie społeczne w państwach bałtyckich
  • Polityka energetyczna państw bałtyckich
Ważniejsze publikacje