Joanna Hyndle-Hussein
Główny Specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej