Andrzej Sadecki
Andrzej Sadecki
kierownik
Zespół Środkowoeuropejski

Kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, wcześniej wieloletni analityk ds. Węgier i współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Koordynator platformy Think Visegrad z ramienia OSW. Brał udział w projekcie Horyzont 2020 na temat „Spóźnionego zmęczenia transformacją w Europie Środkowej i Wschodniej” na Uniwersytecie Karola w Pradze i University College London. Uczestnik staży badawczych w Węgierskim Instytucie Spraw Zagranicznych, budapeszteńskim Centrum Badań Strategii i Obrony, a także brukselskim biurze Europeum. Absolwent historii na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym studiował także filologię węgierską. Stypendysta na Katolickim Uniwersytecie im. Pétera Pázmánya i w Instytucie Balassiego w Budapeszcie. Publikuje m.in. w „Tygodniku Powszechnym”.

Tematy badawcze
  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Węgier
  • węgierska polityka pamięci
  • współpraca regionalna w Europie Środkowej
Ważniejsze publikacje