Andrzej Sadecki
Były pracownik OSW

Absolwent europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz historii na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. 

Tematy Badawcze
  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Węgier