Andrzej Sadecki
Starszy Specjalista
Zespół Środkowoeuropejski

Absolwent europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz historii na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. 

Tematy Badawcze: 
  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Węgier