Andrzej Sadecki
Andrzej Sadecki
kierownik
Zespół Środkowoeuropejski

Absolwent historii na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym studiował także filologię węgierską. Stypendysta na Katolickim Uniwersytecie im. Pétera Pázmánya i w Instytucie Balassiego w Budapeszcie. Uczestnik staży badawczych w Węgierskim Instytucie Spraw Zagranicznych (2013), budapeszteńskim Centrum Badań Strategii i Obrony (2016), a także brukselskim biurze Europeum (2017). W latach 2018-2021 badacz w projekcie Horyzont 2020 na temat „Spóźnionego zmęczenia transformacją w Europie Środkowej i Wschodniej” na Uniwersytecie Karola w Pradze i University College London. Analityk OSW w latach 2012-2018 i ponownie od 2021 r.

Autor analiz i ekspertyz przygotowywanych samodzielnie lub w zespołach krajowych i międzynarodowych. Koordynator platformy Think Visegrad z ramienia OSW. Publikuje m.in. w „Tygodniku Powszechnym”.

Tematy badawcze
  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Węgier
  • węgierska polityka pamięci
  • współpraca regionalna w Europie Środkowej
Ważniejsze publikacje