Raport OSW

Sąsiad odkrywany na nowo

Stosunki Czech, Słowacji i Węgier z Ukrainą
Współpraca
Tomasz Dąborowski
Sąsiad odkrywany na nowo

Wojna ukraińsko-rosyjska skłoniła Bratysławę, Pragę i Budapeszt do nowego spojrzenia na wschodnie sąsiedztwo. Współpraca z Ukrainą nabiera nowej dynamiki, choć w dalszym ciągu w polityce wschodniej Czech, Słowacji i Węgier priorytetowo traktowane są stosunki z Rosją. Ożywione zostały dyplomatyczne kontakty z Kijowem, a Grupa Wyszehradzka zintensyfikowała polityczne wsparcie na rzecz Ukrainy w UE. Sukcesem w relacjach państw V4 z Ukrainą jest dynamicznie rozwijająca się współpraca energetyczna. Wyzwaniem w stosunkach Bratysławy, Budapesztu i Pragi z Kijowem pozostają jednak prorosyjskie gesty niektórych czołowych polityków z Czech, Słowacji i Węgier. Współpracę na linii Budapeszt-Kijów dodatkowo utrudnia spór dotyczący mniejszości węgierskiej na Ukrainie.

Dla Kijowa tradycyjnie pierwszoplanowe znaczenie w polityce zagranicznej ma współpraca z państwami zamożniejszymi i postrzeganymi jako kluczowi gracze w NATO i UE (zwłaszcza USA, Niemcy i Francja). Kijów traktuje Grupę Wyszehradzką przede wszystkim jako przydatne forum pomagające w lobbowaniu na rzecz ukraińskich interesów w UE i NATO. W mniejszym stopniu zainteresowany jest natomiast wykorzystywaniem V4 jako platformy zacieśniania współpracy regionalnej czy dwustronnej z państwami Europy Środkowej.

Jakub Groszkowski, Tadeusz Iwański, Andrzej Sadecki

Współpraca: Tomasz Dąborowski