Jakub Groszkowski
Jakub Groszkowski
Starszy Specjalista
Zespół Środkowoeuropejski

Przed rozpoczęciem pracy w Ośrodku Studiów Wschodnich był dziennikarzem Polskiego Radia. Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również slawistykę, oraz Studium Europy Wschodniej UW. Przez rok przebywał na stypendium na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Tematy Badawcze
  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Czech, Słowacji i Słowenii
  • Grupa Wyszehradzka
  • Energetyka w Europie Środkowej
Ważniejsze publikacje