Tadeusz Iwański
Tadeusz Iwański
kierownik
Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Absolwent Filologii Ukraińskiej oraz Studium Europy Wschodniej UW, studiował również na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie oraz w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN i Instytucie Historii PAN. Analityk ds. ukraińskich w OSW od 2011 r., od 2020 r. kierownik Zespołu. Wcześniej pracował w Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy oraz współpracował z sektorem pozarządowym.

2021 Guest Fellow, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

2010-2020 członek redakcji czasopisma Nowy Prometeusz,

2006-2012 r. trener w programie SENSE - Strategic Economic Needs and Security 2016-2019 badacz w EU-STRAT, (Horyzont 2020)

 

Tematy badawcze
  • polityka wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy i Białorusi
Ważniejsze publikacje