Tadeusz Iwański
Starszy Specjalista
Zespół Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

Absolwent Filologii Ukraińskiej oraz Studium Europy Wschodniej UW, studiował również na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie oraz w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN i Instytucie Historii PAN. W OSW od 2011 roku, wcześniej pracował w Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy oraz współpracował z sektorem pozarządowym. Członek redakcji czasopisma Nowy Prometeusz, od 2006 r. trener w programie SENSE - Strategic Economic Needs and Security Exercise.

Tematy Badawcze: 
  • polityka zagraniczna Ukrainy
  • media na Ukrainie
Ważniejsze publikacje: