Raport OSW

Partnerstwo polityczno-oligarchiczne

Stan i wyzwania sektora elektroenergetycznego Ukrainy
Partnerstwo polityczno-oligarchiczne

Uwaga analityków zajmujących się ukraińską energetyką skupiona była dotąd głównie na sektorze gazowym, ze względu na strategiczny charakter tego segmentu gospodarki i relacje Ukrainy z Rosją. Tymczasem wojna w Donbasie, która – paradoksalnie – zdynamizowała procesy uzdrawiania tego sektora i uniezależniania się Ukrainy od dostaw gazu z Rosji, ujawniła niedostrzegane dotąd problemy i słabe punkty ukraińskiej elektroenergetyki. Utrata przez władze w Kijowie wiosną 2014 roku kontroli nad zasobami węgla antracytowego oraz częścią potencjału produkcyjnego zlokalizowanymi w Donbasie podważyła podstawy funkcjonowania kompleksu elektroenergetycznego, ukształtowane w połowie lat 90. XX wieku. W tym sektorze, w którym przepływy finansowe oceniane są na poziomie 8 mld USD rocznie, przeplatają się interesy państwa i oligarchów, będące nierzadko ważnym elementem zakulisowych porozumień o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Ukrainy. Ta zależność jest głównym powodem braku zasadniczej reformy tego sektora. W średniookresowej perspektywie może to skutkować nie tylko utratą szans związanych z potencjałem sektora, ale zapaścią systemu, której konsekwencje – polityczne, społeczne i finansowe – będą trudne do przewidzenia.