Kamil Frymark
Kamil Frymark
główny specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studiował również na Freie Universität w Berlinie (2008/09).

W Ośrodku Studiów Wschodnich pracuje od 2012 roku. Początkowo zajmował się polityką zagraniczną RFN, następnie polityką wewnętrzną Niemiec. Stale współpracuje z Forbes Polska. Wcześniej szef działu Europa w Portalu Spraw Zagranicznych.

 

Tematy badawcze
  • polityka wewnętrzna Niemiec
Ważniejsze publikacje