Kamil Frymark
Kamil Frymark
główny specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Analityk ds. polityki wewnętrznej RFN w Zespole Niemiec i Europy Północnej OSW, w którym przez szereg lat zajmował się polityką zagraniczną tego państwa. Wcześniej był szefem działu Europa w „Portalu Spraw Zagranicznych”. Uczestniczył w międzynarodowych projektach badawczych, w tym w ramach Think Visegrad. Stale współpracuje z „Forbes Polska”. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiował również na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim.

Tematy badawcze
  • Polityka wewnętrzna Niemiec
  • Polityka pamięci RFN
Ważniejsze publikacje