Kamil Frymark
Kamil Frymark
główny specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Analityk w Zespole Niemiec i Europy Północnej OSW ds. polityki wewnętrznej Niemiec. W Ośrodku Studiów Wschodnich przez szereg lat zajmował się polityką zagraniczną RFN. Wcześniej szef działu Europa w Portalu Spraw Zagranicznych. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych, w tym w ramach Think Visegrad. Stale współpracuje z Forbes Polska. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiował również na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim.

Tematy badawcze
  • polityka wewnętrzna Niemiec
  • polityka pamięci RFN
Ważniejsze publikacje