Kamil Frymark
Kamil Frymark
starszy specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, stypendysta Freie Universität w Berlinie (2008/09)

 

Tematy badawcze
  • polityka wewnętrzna Niemiec
Ważniejsze publikacje