Kamil Frymark
Starszy Specjalista
Zespół Niemiec i Europy Północnej

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, stypendysta Freie Universität w Berlinie (2008/09)

 

Tematy Badawcze: 
  • Polityka zagraniczna Niemiec
Ważniejsze publikacje: