Prace OSW

Wolny kraj Bawaria

Koniec udzielnego księstwa CSU?
Wolny Kraj Bawaria

Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) prezentuje się na mapie politycznej Niemiec jako jedyna autentyczna partia o prawicowym profilu, traktując zarazem ugrupowania na prawo od siebie jako skrajne i niedemokratyczne. Kontynuuje tym samym politykę Straußa, której dewiza brzmiała: „na prawo od CSU nie może powstać żadna demokratyczna partia”. Bawarskie ugrupowanie było dotychczas główną partią o poglądach konserwatywnych reprezentowaną w Bundestagu. Obecnie status ten jest zagrożony za sprawą Alternatywy dla Niemiec, która od 2017 roku zasiada w Bundestagu.

 

W pracy przeanalizowano relacje pomiędzy CSU a CDU oraz znaczenie wspólnej frakcji dla obu partii, jak również ewentualne konsekwencje zerwania jedności frakcyjnej. W tekście przybliżono główne elementy programu CSU oraz zmiany zachodzące w partii i wśród wyborców również w kontekście wyborów landowych w 2018 roku. Uwypuklono wpływ CSU na kształtowanie polityki zagranicznej Bawarii oraz zaprezentowano główne wyzwania społeczno-gospodarcze stojące przed Bawarią oraz koncepcje CSU służące utrzymaniu dotychczasowego tempa rozwoju landu.